Nagroda Artystyczna i Nagroda Kazaneckiego. Wnioski można składać do końca roku

2019.12.16 09:31
Do końca grudnia można składać wnioski o przyznanie 27. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku i 29. Nagrody Literackiej im. Wiesława Kozaneckiego. Laureatów poznamy wiosną przyszłego roku.
Nagroda Artystyczna i Nagroda Kazaneckiego. Wnioski można składać do końca roku
Fot: UM Białystok

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury - przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

Nagroda jest przyznawana w kategoriach:

- artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
- organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
- ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
- upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej - za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, instytucje kultury, jednostki oświatowe, redakcje środków masowego przekazu, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, organy administracji publicznej oraz mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Artystyczna") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu UM przy ul. Słonimskiej 8 (pok. 205). Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 85 869 6364 i 85 869 6368 oraz znaleźć w zakładce "Kultura".

Warto przypomnieć, że laureatami Nagrody Artystycznej za 2018 rok zostali: Adam Woronowicz, Fundacja Teatr Papahema, Wiesław Wróbel i Andrzej Kalinowski.

Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda literacka przyznawana jest za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe oraz za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek. Zgodnie z nową uchwałą nagroda nie jest przyznawana za całokształt twórczości.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok. Można je składać do 31 grudnia 2019 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są: członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci nagrody literackiej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Do wniosku należy dołączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki, które nie podlegają zwrotowi. Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć dostępny jest w zakładce "Kultura".

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

1867 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39