Najlepiej zachowany drewniany budynek poszukiwany

2023.04.04 08:05
Jak co roku zostaną wybrane najlepiej zachowane wiejskie drewniane budynki województwa podlaskiego.
Najlepiej zachowany drewniany budynek poszukiwany
Fot: WUOZ Białystok
Piękny drewniany dom w Lachowie w powiecie kolneńskim

Obszary wiejskie północno-wschodniego makroregionu Polski, mimo upływu czasu, nadal są świadectwem przeszłości. Warto pokazać to dziedzictwo i zadbać o jego ochronę, szczególnie że jest to najbogatszy etnograficznie region w Polsce.

Dlatego jak co roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wybiorą i nagrodzą właścicieli najlepiej zachowanych drewnianych, wiejskich i małomiasteczkowych budynków.

Organizatorzy nie szukają zabytków chronionych przez rejestry i konserwatorów, ale tych, o które dbają mieszkańcy. Osoby takie wielokrotnie stają się inspiracją dla innych, a nagradzane budynki stanowią wzór dla lokalnych społeczności w zakresie użytkowania i ochrony drewnianych obiektów - podkreśla Urząd Marszałkowski.

Konkurs ma na celu chronić tradycyjne, wiejskie budownictwo drewniane, ale też propagować wiedzę na temat jego wartości zabytkowej i piękna, zachęcać władze gminne i właścicieli obiektów do dbałości o ich stan oraz wskazywać możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich pierwotnych właściwości.

Konkurs skierowany jest do właścicieli i użytkowników budynków drewnianych (nie mogą być to muzea, skanseny i związki wyznaniowe statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa). Zgłaszać mogą oni budynki mieszkalne, gospodarcze (spichlerze, stodoły, wozownie itp.), budynki użyteczności publicznej (np. dworce, karczmy, szkoły), budynki przemysłowe (np. wiatraki, młyny, kuźnie) oraz zagrody wiejskie i założenia dworskie. Co istotne, obiekty te muszą znajdować się w miejscowościach nie większych niż liczących 5 tys. mieszkańców i być starsze niż z 1960 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 6 tys. zł za pierwsze miejsce, trzy drugie nagrody po 3 tys. zł i pięć trzecich nagród po 1,5 tys. zł.

Zgłoszenia należy wysyłać do 26 maja do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (na stronie internetowej instytucji jest dostępny szczegółowy regulamin konkursu). Wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów potrwa do 18 sierpnia, ocena – do 8 września, a ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1067 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39