Naukowcy z Białowieży dostali od KAS cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom

2022.06.10 17:37
W piątek (10.06) KAS przekazała Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży  wiele cennych eksponatów. Zostały one wcześnie zabrane kłusownikom.
Naukowcy z Białowieży dostali od KAS cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom
Fot: KAS

Drugi Urząd Skarbowy przekazał naukowcom z Białowieży wiele cennych eksponatów, które zabrano wcześniej kłusownikom. W sumie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego kłusownictwa zarekwirowano: jedną skórę lisa, 19 skór wydry europejskiej, 13 skór norki amerykańskiej. Okazało się, iż zostały one nabyte niezgodnie z prawem. Dlatego trafiły do Skarbu Państwa.

Także Urząd Skarbowy w Sokółce przekazał eksponaty Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Wręczono:  trzy skóry żubra, a dokładniej fragmenty wyprawionych skór z tylnej części ciała zwierząt. Jak udało się ustalić one także pozyskane zostały nielegalnie.

Przekazane przez podlaską KAS eksponaty zostaną włączone do Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN.  Warto podkreślić, iż jest to jedna z najbardziej okazałych kolekcji ssaków na świecie. W sumie liczy prawie 200 tys. okazów. Wszystkie będą ykorzystane w badaniach naukowych i działalności edukacyjnej Instytutu oraz jako materiał porównawczy w ekspertyzach związanych z nielegalnym obrotem gatunkami chronionymi. Zgodnie z założeniem będą służyły też nauce, edukacji oraz ochronie przyrody.

- Cieszę się, że jako Krajowa Administracja Skarbowa, będąc w posiadaniu ciekawych eksponatów, możemy je przekazywać muzeom i instytutom naukowym, aby stały się one uzupełnieniem posiadanych już kolekcji muzealnych i służyły celom naukowym i edukacyjnym - powiedział Wojciech Orłowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

- Przekazane przez Pana Dyrektora i urzędy skarbowe skóry są dla nas bardzo cenne, zwłaszcza że są to gatunki chronione. Zostaną one wykorzystane do celów naukowych, głównie do badań formy ubarwienia i dokonywania porównań miedzy różnymi populacjami zwierząt, a także do  badań materiałów genetycznych, badań izotopowych czy jako materiał badawczy do ekspertyz zlecanych nam przez inne instytucje. Dzisiejsze przekazanie cieszy więc nas bardzo chociaż chcę jednocześnie podkreślić, że działalność osób, którym te okazy odebrano przynosi wielki uszczerbek dla przyrody – powiedział kustosz Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN prof. Rafał Kowalczyk.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1276 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39