Naukowiec z UwB nagrodzony przez Komitet Fizyki PAN

2023.06.06 11:08
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał nagrodę Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za rok 2022.
Naukowiec z UwB nagrodzony przez Komitet Fizyki PAN
Fot: Bartosz Matejko
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski odebrał nagrodę podczas uroczystości na Politechnice Warszawskiej

Prof. Andrzej Maziewski został uhonorowany nagrodą przez Polską Akademię Nauk (PAN) za stworzenie na Uniwersytecie w Białymstoku silnego ośrodka naukowego, rozpoznawalnego na skalę światową, zajmującego się zaawansowanymi badaniami nanostruktur z materiałów magnetycznych dla zastosowań w nowoczesnej spintronice.

Prof. Maziewski jest kierownikiem i założycielem zespołu badawczego, którego obszarem działalności są materiały magnetyczne. W 1976 r. założył Pracownię Fizyki Magnetyków, która później przekształciła się w Zakład, a następnie w Katedrę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jego badania naukowe koncentrują się na statycznych i dynamicznych właściwościach magnetycznych cienkich warstw i nanostruktur, modelowaniu tych właściwości, wpływie światła na uporządkowanie magnetyczne jonów oraz rozwoju magnetooptycznej magnetometrii.

Badania magnetyków dotyczyły magnetycznych struktur domenowych w ortoferrytach (o grubości kilkudziesięciu mikrometrów). W Białymstoku podjął badania cienkich warstw granatów (o grubości kilku mikrometrów) z wykorzystaniem układów pomiarowych własnej konstrukcji, w tym oryginalnych technik magnetooptycznych.

Ponadto prof. Maziewski był współzałożycielem krajowej sieci naukowej zajmującej się badaniami magnetycznych nanostruktur. Od roku 2013 funkcjonuje ona jako Krajowe Centrum Nanofizyki i Spintroniki – SPINLAB. W skład sieci wchodzą: Instytut Fizyki PAN (Warszawa), Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków), Instytut Fizyki Molekularnej PAN (Poznań), Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytet w Białymstoku oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (Kraków).

Zespół prof. Andrzeja Maziewskiego zrealizował, począwszy od końca lat siedemdziesiątych, kilkadziesiąt polskich i międzynarodowych projektów badawczych i aparaturowych (m.in. ze środków NCN, NCBiR, FNP, programu Unii Europejskiej Horizon 2020).

Obecnie Katedra Fizyki Magnetyków posiada unikatowe w skali europejskiej, uzupełniające się laboratoria, z nowoczesnym wyposażeniem o wartości ok. 10 milionów euro. Znajdują się tu laboratoria magnetooptycznej mikroskopii i magnetometrii, układy pomiarowe wykorzystujące femtosekundowe lasery, spektrometry nieelastycznego rozpraszania światła, mikroskopy skaningowe sił atomowych i magnetycznych. Zespół prof. Andrzeja Maziewskiego cechuje systematyczny, intensywny rozwój naukowy, czego dowodem są 3 tytuły profesorskie, 5 habilitacji członków zespołu oraz kilkanaście doktoratów przygotowanych w Białymstoku. Pracownicy Katedry Fizyki Magnetyków UwB w sumie mają w dorobku ok. 400 publikacji, z których blisko połowa dotyczy nanomagnetyzmu.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
1359 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39