Neogotycka kapliczka uznana za zabytek

2022.09.01 17:34
Dąbrowa Białostocka formalnie wzbogaciła się o kolejny zabytek. To kapliczka, która upamiętnia dawny kościół znajdujący się w tej miejscowości.
Neogotycka kapliczka uznana za zabytek
Fot: WUOZ w Białymstoku
Do rejestru zabytków została wpisana kapliczka z Dąbrowy Białostockiej

Kapliczka z cmentarza przykościelnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej trafiła do rejestru zabytków. Decyzję w tej sprawie już podpisała wojewódzka konserwator zabytków.

- Wartości artystyczne kaplicy wyrażają się w strzelistej, proporcjonalnej bryle złożonej z wysokiego kamiennego cokołu i ceglanych elewacji, zwieńczonej wysokim czterospadowym dachem. Elementami podkreślającymi walory dekoracyjne i estetyczne obiektu są lizeny flankujące otwory okienne oraz gzymsy – kordonowy, wieńczący. Kapliczka stanowi przykład skromnej w wyrazie, tzw. małej architektury z początku XX w. – wskazuje w dokumencie prof. Małgorzata Dajnowicz.

Wybudowana w stylu neogotyckim kapliczka upamiętnia poprzednią, drewnianą świątynię, rozebraną przez mieszkańców Dąbrowy w nocy z dnia 4 na 5 maja 1902 r. Stoi na północ od obecnego kościoła parafialnego, dokładnie w miejscu prezbiterium nieistniejącego kościoła. Powstała z inicjatywy i fundacji lokalnej społeczności, mocno zaangażowanej w losy parafii.

Kapliczka swoją formą architektoniczną nawiązuje do stylów średniowiecznych, a także do architektury świątyni, stanowiąc uzupełnienie dąbrowskiego zespołu kościelnego.

Obiekt usytuowano na wysokim cokole z granitowych ciosów, zakończonym profilowanym gzymsem. W każdej z ceglanych elewacji znajduje się wąski prostokątny otwór okienny, umieszczony w niszy, zamknięty łukiem ostrym, ujęty parą lizen z wyodrębnionym cokołem i ceglanymi odcinkami gzymsów. Nadokienniki zaakcentowano pionowym ułożeniem cegieł, zaś ściany boczne zwieńczono trójkątnymi szczycikami, zakończonymi gzymsem koronującym. Kaplicę nakryto wysokim dachem czterospadowym, zwieńczonym metalowym krzyżem - czytamy w opisie historyków sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Kapliczka to nie jedyny obiekt zabytkowy, o jaki w ostatnim czasie wzbogaciła się Dąbrowa Białostocka. W sierpniu do rejestru zabytków województwa podlaskiego wciągnięto pięć nagrobków znajdujących się na cmentarzu przykościelnym.

- Wskazane nagrobki, dzięki zróżnicowanej stylistyce stanowią obraz rozwoju kamieniarstwa, odlewnictwa i kowalstwa nagrobnego, będąc jednocześnie świadectwem sztuki sepulkralnej z początku XX w. Proporcje bryły, kompozycja, oraz zróżnicowanie formy i materiału nadają dąbrowskim nagrobkom wartości artystyczne - podkreślała wówczas prof. Małgorzata Dajnowicz.

Więcej na ten temat pisaliśmy: Województwo podlaskie wzbogaciło się o 5 nowych zabytków

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1762 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39