Nie jestem głuchy na kulturę. Wyjazd szlakiem zabytków UNESCO i warsztaty

2019.07.09 13:35
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" organizuje bezpłatny projekt "Nie jestem głuchy na kulturę - wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO". Wyjazd i warsztaty muzealne odbędą się od sierpnia do października 2019 r.
Nie jestem głuchy na kulturę. Wyjazd szlakiem zabytków UNESCO i warsztaty
Fot: Stowarzysznie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem"

Wycieczka i warsztaty

Projekt "Nie jestem głuchy na kulturę - wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO" to projekt, który będzie polegał na realizacji wyjazdu tematycznego z nieodpłatnym udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu do ważnych i wyjątkowych miejsc dla kultury narodowej - muzeów położonych na Małopolskiej Trasie Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kraków, Wieliczka, Oświęcim).

Wyjazd poprzedzony będzie warsztatami muzealnymi o różnej tematyce, związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, oraz spacerem edukacyjno-kulturalnym po Starówce Warszawskiej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nie być głuchym na kulturę

Działanie ma na celu umożliwienie czynnego uczestnictwa w kulturze osób z dysfunkcją słuchu, które z powodu bariery w komunikowaniu się mają znacznie utrudniony dostęp do życia kulturalnego i społecznego, wyrównywanie szans i zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej tych osób.

Ponadto celem projektu jest poszerzenie ich wiedzy oraz popularyzacja dziedzictwa o znaczeniu narodowym wśród beneficjentów zadania. Realizacja projektu przyczyni się również do poszerzenia wiedzy historycznej osób z dysfunkcją słuchu.

Przyjmowane są zapisy

Projekt będzie dostosowany do sposobu komunikowania się osób niesłyszących poprzez udział w nim opiekunów tłumaczy języka migowego. Realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Zapisy do udziału w przedsięwzięciu są przyjmowane za pośrednictwem adresu: spn.migiem@gmail.com

Działanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Kultura Dostępna".

Portal BiałystokOnline jest patronem medialnym projektu.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

1594 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39