1435 osób online

Nieprawidłowości w Ośrodku, który zajmował się rodziną z Hipolitowa

2012.11.14 00:00
Znane są wyniki kontroli prowadzonej przez inspektorów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach, który zajmował się m.in. mieszkanką Hipolitowa oskarżoną o zabójstwo sześciorga swoich dzieci. Prokuratura już wszczęła dodatkowe śledztwo dotyczące zaniedbań instytucji, które mogły temu zapobiec.
Nieprawidłowości w Ośrodku, który zajmował się rodziną z Hipolitowa
Fot: sxc.hu

Inspektorzy z urzędu wojewódzkiego w Białymstoku skontrolowali zakres pracy socjalnej prowadzonej z rodziną ze wsi Hipolitowo, od 1997 r. do początku listopada tego roku. Dokonali ustaleń na podstawie wydanych decyzji, wywiadów środowiskowych, notatek służbowych, ewidencji wyjść służbowych, a także wyjaśnień kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach oraz starszego pracownika socjalnego.

- Ustalenia kontroli wskazują na brak należytej staranności przy załatwianiu spraw, niewłaściwe stosowanie obowiązujących przepisów prawa, wynikające z błędnej ich interpretacji, bądź ich nieznajomości, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, utrudniony dostęp do aktualnych źródeł prawa oraz niewystarczający nadzór bezpośredniego przełożonego nad załatwianiem spraw przez podległych pracowników - mówi Joanna Gaweł, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego.

Ustalono, że:

- Działania podejmowane przez Ośrodek miały na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją pracy socjalnej. Stwierdzono, jednak że odzwierciedlenie podejmowanych działań w dokumentacji prowadzonej przez starszego pracownika socjalnego, w szczególności, w części dotyczącej opisu pracy socjalnej, następowało w znikomym stopniu. W części wywiadów, jak też i notatek służbowych brak jest wniosków z dokonanych ustaleń dotyczących dalszej pracy z rodziną, stwierdzano w nich jedynie stan faktyczny jaki zastawał pracownik socjalny w domu rodziny.

- Brakuje udokumentowania współpracy ze szkołą, policją, kuratorem społecznym. Informacje o prowadzeniu takiej współpracy wynikają jedynie z ustnych wyjaśnień.

- W dokumentacji są rozbieżności w ewidencji wyjść służbowych (prowadzona jest od 2010 roku) do rodziny oraz notatek służbowych. Są wyjścia, z których nie ma sporządzonych żadnych notatek służbowych i odwrotnie. Są notatki z wizyt, które nie figurują w ewidencji.

- Pomocy udzielano z urzędu, jak również na wniosek strony. Od 22 października 1997 r. do dnia kontroli Ośrodek wielokrotnie udzielał pomocy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Postępowania w sprawach świadczeń przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poza kilkoma przypadkami. W czterech przypadkach stwierdzono trudną sytuację materialną rodziny i brak możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb – pomimo to nie przyznano pomocy w formie zasiłku okresowego.

- Pracownicy socjalni oraz kierownik Ośrodka uczestniczyli w ostatnich latach, w szkoleniach dotyczących przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, ekonomii społecznej, prac komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – nie uczestniczyli jednak w szkoleniach metodycznych z zakresu świadczenia pracy socjalnej.

- Zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 4 pracowników socjalnych (3,5 etatu). Gminę Stawiski zamieszkuje 6579 mieszkańców (według stanu na 5 listopada). Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia normy określone ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi normami Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Aktualnie w gminie pomocą społeczną objętych jest około 360 rodzin.

- Kierownik jednostki i pracownicy socjalni, posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

- Pracownicy Ośrodka korzystają z elektronicznej wersji Systemu Informacji Prawnej LEX, która nie jest na bieżąco aktualizowana. W razie potrzeby niezbędne informacje, dotyczące wszelkich zmian przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń itp., pozyskiwane są na stanowisku pracy Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Czy w związku z nieprawidłowościami, będą podjęte jakieś ruchy kadrowe w Ośrodku?
- Wojewoda nie ma żadnych uprawnień do ingerowania w politykę kadrową ośrodka. Leży to wyłącznie w gestii władz gminy Stawiski, które otrzymały już protokół pokontrolny, a jeszcze w tym tygodniu otrzymają zalecenia pokontrolne. Ten protokół, jak też wystąpienie pokontrolne zostaną przekazane do Rzecznika Praw Dziecka, do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, będą też do dyspozycji prowadzącej dochodzenie Prokuratury - poinformowała Joanna Gaweł.

Przypomnijmy: pod koniec października wyszła na jaw historia 41-letniej mieszkanki wsi Hipolitowo w powiecie kolneńskim. Według prokuratury, kobieta urodziła w latach 1998-2012 ośmioro dzieci. Dwoje z nich przebywa w rodzinie zastępczej, pięcioro nie żyje (zwłoki dzieci znaleziono w piwnicy, pod klepiskiem stodoły oraz na strychu domu podejrzanej), a śledczy badają co stało się z ósmym dzieckiem.

Zajmująca się zbrodnią prokuratura w Łomży poinformowała, że w związku z zabójstwami prowadzone są dwa śledztwa; jedno - dotyczące podejrzanej, drugie - na temat działań instytucji, które zajmowały się rodziną i nie zauważyły, że kobieta wielokrotnie była w ciąży, a potem faktu, iż nie ma dzieci. Podejrzenie popełnienia przestępstwa (niedopełnienie obowiązków) padło na kuratora sądowego z Łomży, pracownika socjalnego ośrodka pomocy w Stawiskach oraz policjanta ze Stawisk.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.