Niesamowity gość w Puszczy Białowieskiej. Pojawił się pierwszy raz od 9 lat!

2024.05.21 08:45
Puszcza Białowieska gości nowego, nieoczekiwanego mieszkańca. Szakal złocisty, będący największym przedstawicielem swojego gatunku i jedynym szakalem występującym poza Afryką, został sfotografowany przez fotopułapkę Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
Niesamowity gość w Puszczy Białowieskiej. Pojawił się pierwszy raz od 9 lat!
fot. Mammal Research Institute Polish Academy of Science

Pomogła fotopułapka

Monitoring przyrodniczy prowadzony przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk przy pomocy fotopułapek, trwający od 2015 roku, pozwolił na wykrycie po raz pierwszy obecności szakala w Puszczy Białowieskiej. Zwierzę to zostało zarejestrowane w marcu bieżącego roku.

Szakale pojawiły się w Polsce w 2015 roku, ale wciąż są to zwierzęta rzadko spotykane w naszym kraju. Na Podlasiu szakal był obserwowany dotychczas tylko raz, w dolinie Biebrzy w 2015 roku. Zarejestrowany obecnie szakal jest najprawdopodobniej osobnikiem migrującym.

Regularne monitorowanie fauny za pomocą fotopułapek umożliwia naukowcom zbieranie cennych danych o obecności i zachowaniu różnych gatunków zwierząt. Wykrycie szakala w Puszczy Białowieskiej jest ważnym wydarzeniem, które może wskazywać na zmiany w rozmieszczeniu tego gatunku w Polsce. Szakal złocisty, którego obecność została potwierdzona, to gatunek, który stopniowo rozszerza swój zasięg na północ i zachód Europy. Jego pojawienie się w Puszczy Białowieskiej może być efektem naturalnych procesów migracyjnych oraz adaptacji do nowych środowisk.

W dalszej perspektywie, prowadzenie badań nad tym gatunkiem może dostarczyć ważnych informacji na temat jego wpływu na lokalne ekosystemy oraz konkurencję z rodzimymi gatunkami drapieżników. Instytut Biologii Ssaków planuje kontynuować monitoring i analizę danych, aby lepiej zrozumieć dynamikę populacji szakala w Polsce i jego potencjalne interakcje z innymi gatunkami.

Ostatni raz był widziany 9 lat temu

Jak powiedział Polskiemu Radiu Białystok Krzysztof Szmidt, choć ekspansja szakala trwa w Europie od wielu lat, w Polsce jest to wciąż zjawisko rzadkie. W naszym województwie ostatni raz widziano szakala dziewięć lat temu, w Dolinie Biebrzy.

Profesor Szmidt podkreślił, że obecność szakala w Puszczy Białowieskiej jest szczególnie nietypowa, gdyż te zwierzęta preferują bardziej otwarte tereny. Puszcza Białowieska, z licznymi siedliskami wilka, nie jest naturalnym środowiskiem dla szakala. Wilki i szakale nie są, delikatnie mówiąc, najlepszymi przyjaciółmi, co czyni sytuację szakala w puszczy bardzo niepewną i trudną.

Krzysztof Szmidt zauważył, że obecność szakala może być wynikiem zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka, takich jak wycinka lasów i zwiększanie powierzchni terenów rolniczych. Przyrodnicy aktualnie przeglądają materiały z fotopułapek, aby lepiej zrozumieć to zjawisko. Zakładają jednak, że szakal mógł jedynie przemieszczać się przez teren puszczy i nie planuje się tam osiedlać.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl
1422 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39