Nietypowy ptak pojawił się nad Biebrzą. Pierwszy raz na północnym Podlasiu

2024.05.03 12:39
Na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego pojawił się rzadki ptak, którego obecność w tej części Europy jest bardzo sporadyczna. Nad Biebrzą pojawił się pierwszy raz.
Nietypowy ptak pojawił się nad Biebrzą. Pierwszy raz na północnym Podlasiu
Fot: Tomasz Kułakowski Tom Aves / FB BbPN
Czapla złotawa w szacie godowej

Nietypowy gość

26 kwietnia, wczesnym popołudniem, odnotowano kolejny, dotąd nieznany dla awifauny Kotliny Biebrzańskiej gatunek ptaka - czaplę złotawą (Bubulcus ibis).

Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane przez jednego z obserwatorów, Tomasza Kułakowskiego, który podzielił się swoją relacją na profilu FB Ornitolodzy Północnego Podlasia.

- Czapla złotawa została wykryta przez Jeremiasza Trzaskę i nadal przebywała w okolicach Grodziska w Rusi, przy ujściu Biebrzy do Narwi. Jest to pierwsze zarejestrowane pojawienie się tego gatunku na Północnym Podlasiu. Ptak spokojnie żerował blisko brzegu na skraju starorzecza. To niewątpliwie piękna obserwacja! - napisał Kułakowski.

Niestety, przed godziną siedemnastą ptak odleciał w kierunku górnego biegu Biebrzy i zniknął z zasięgu wzroku. Niemniej jednak, istnieje nadzieja na kolejne spotkanie z czaplą złotawą nad Biebrzą, gdyż jej obecność w tym regionie nadal wydaje się bardzo prawdopodobna.

Skutki ocieplenia klimatu

Pojawienie się czapli złotawej na Podlasiu może być skutkiem ocieplenia klimatu, które wpływa na migracyjne wzorce ptaków. Wzrost temperatury może prowadzić do przesunięcia granic występowania niektórych gatunków ptaków, co z kolei powoduje ich pojawienie się w nowych obszarach, takich jak Kotliny Biebrzańska.

Wzmożone migracje oraz zmiany w dostępności pokarmu mogą sprzyjać migracji i osiedlaniu się ptaków, które wcześniej nie były typowe dla danego regionu. To zjawisko może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla lokalnych ekosystemów, a obserwacje takie, jak pojawienie się czapli złotawej, są istotnym wskaźnikiem zmian w środowisku przyrodniczym.

- Można to wiązać z ociepleniem klimatu. Tutaj nawet takim lepszym gatunkiem jest czapla biała, która kiedyś się w Polsce nie gnieździła. Północny zasięg był gdzieś w Czechach, Słowacji, a nad Biebrzą zaczęła się gnieździć w 1997 roku. I obecnie jest tutaj regularnie i jest nawet bardziej liczna niż liczna kiedyś czapla siwa - powiedział "Radiu Białystok" Piotr Marczakiewicz z BbPN.

To już 307. gatunek ptaka

Czapla złotawa stanowi 307. zarejestrowany gatunek ptaka na terenie Kotliny Biebrzańskiej. Pełna lista wszystkich gatunków ptaków jest publikowana rocznie w kolejnych wydaniach "Kroniki Biebrzańskiego Parku Narodowego", dostępnych na stronach internetowych Parku.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznaje czaplę złotawą za gatunek najmniejszej troski nieprzerwanie od 1988 roku. Liczebność światowej populacji szacuje się na 4 mln – 9 mln osobników. Globalny trend liczebności populacji uznawany jest za wzrostowy. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

- Zachęcamy obserwatorów i turystów odwiedzających Biebrzański Park Narodowy do zwracania uwagi na "białe: czaple i wykonywania dokumentacji fotograficznej rzadkich gatunków ptaków - informuje Krzysztof Henel z Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Takie działania są niezwykle istotne dla monitorowania i ochrony rzadkich gatunków ptaków oraz ich środowiska życia.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1092 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39