Niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców

2021.01.04 17:26
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, mogą od początku roku zgłaszać się do małego ZUS plus. Uprawnia on do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne - ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców
Fot: Pixabay

Mały ZUS plus

Od początku roku przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą zgłosić się do małego ZUS plus, dzięki któremu ich składki są liczone od dochodu.

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia oraz zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus czyli 05 90 albo 05 92.

Komu przysługują ulgi?

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej - limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

- Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku – mówi Katarzyna Krupicka.

Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne - składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi przekazać formularz ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te należy złożyć razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowiono na nowo działalność prowadzoną w 2020 r.

Ulga nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność np. jako wspólnik spółki jawnej. Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. Mogą one natomiast skorzystać z innych możliwości, najpierw 6-miesięczna "ulga na start", a następnie 2 lata "preferencyjnych składek" opłacanych od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1572 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39