Nowość w ofercie Wydziału Biologii UwB. Uczelnia uruchamia nowy kierunek

2024.03.21 16:56
Uniwersytet w Białymstoku zaprasza do studiowania nowego kierunku - biotechnologii na Wydziale Biologii. Uczelnia spodziewa się sporego zainteresowania.
Nowość w ofercie Wydziału Biologii UwB. Uczelnia uruchamia nowy kierunek
Fot: JF

Biotechnologia, to nowość w ofercie Wydziału Biologii UwB. W programie nowego kierunku znalazły się przedmioty, które dotyczą różnych aspektów biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, a także biotechnologii medycznej.

Studenci w trakcie nauki zdobędą wiedzę dotyczącą m.in. podstaw inżynierii genetycznej, technik w biologii molekularnej, genetyki mikroorganizmów oraz kultur in vitro. Poruszane będą także zagadnienia dotyczące zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności wynikające z rozwoju biotechnologii. Prowadzący zajęcia opowiedzą, jakie są metody przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Jak zapewnia uczelnia, że w programie studiów duży nacisk będzie położony na zajęcia praktyczne. Dzięki nim studenci będą poznawać zasady pracy laboratoryjnej oraz zdobędą doświadczenie w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej. 

- Analizując trendy gospodarcze dostrzegliśmy, że jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu jest biotechnologia, stanowiąca dziś integralną część branży spożywczej, farmaceutycznej oraz medycznej. Kierunek biotechnologia to odpowiedź zarówno na potrzeby absolwentów szkół średnich, jak i gospodarki. Ogromne doświadczenie pracowników Wydziału Biologii oraz wyposażony w nowoczesną aparaturę kampus stanowią z kolei idealne zaplecze do studiowania. Co istotne, konstruując program, zadbaliśmy także o to, by obejmował on dużą liczbę zajęć praktycznych, m.in. w firmach i laboratoriach badawczych, dzięki czemu absolwent w przyszłości powinien bez trudu odnaleźć się na rynku pracy – mówi dr Marek Bartoszewicz, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Biologii UwB.

Biotechnologia od roku akademickiego 2024/2025 będzie realizowana zarówno na studiach stacjonarnych I, jak i II stopnia. Wydział Biologii ma w swojej ofercie również 2 inne kierunki: biologię oraz ekobiznes. Warto wspomnieć, że przygotowaniu jest jeszcze jeden kierunek - ekspert bioróżnorodności.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1317 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39