Nowy kierunek studiów na Wydziale Prawa UwB. We współpracy z wydziałami biologii i chemii

2024.04.11 14:36
Oferta stacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku się powiększa. O jaki kierunek?
Nowy kierunek studiów na Wydziale Prawa UwB. We współpracy z wydziałami biologii i chemii
Fot: UwB

Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia

Obecnie na Wydziale Prawa UwB dostępne są następujące kierunki stacjonarne:
- prawo (jednolite studia magisterskie),
- kryminologia (studia I i II stopnia),
- administracja (studia I i II stopnia),
- bezpieczeństwo i prawo (studia I i II stopnia).

Od nowego roku akademickiego do tego grona dołącza kryminalistyka (studia stacjonarne II stopnia). To interdyscyplinarny kierunek tworzony we współpracy z wydziałami biologii i chemii

Jak prezentuje się program studiów?

Program kryminalistyki skupia się na przygotowaniu studentów do prowadzenia różnorodnych czynności analitycznych, wykrywczych, operacyjnych lub dochodzeniowych, ale także profilaktycznych. Studenci poznają zaawansowane metody i nowoczesne techniki kryminalistyczne, a także najnowsze osiągnięcia nauk prawnych, biologicznych i chemicznych.

Na liście oferowanych przedmiotów znajdują się przedmioty unikalne i autorskie: entomologia sądowa, genetyka sądowa, identyfikacja i zastosowanie konopi, identyfikacja ofiar katastrof, informatyka sądowa, metodyka pracy zespołów archiwum x, oględziny miejsca zdarzenia, techniki molekularne w kryminalistyce czy toksykologia sądowa.

Pomysłodawcy nowego kierunku liczą, że - podobnie jak realizowana na UwB od kilku lat kryminologia - spotka się on z dużym zainteresowaniem kandydatów.

- Oferowana przez nas kryminalistyka odpowiada na rosnące zainteresowanie studentów obszarem walki z przestępczością: daje im możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Program opracowaliśmy we współpracy między Wydziałem Prawa, Biologii i Chemii, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić studentom kompleksową wiedzę i umiejętności, wykorzystując potencjał naukowy oraz infrastrukturę laboratoryjną naszej uczelni. W Polsce brakuje tego typu interdyscyplinarnych studiów. Nasi absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych sektorach, między innymi w organach ścigania, służbach specjalnych, laboratoriach kryminalistycznych, ale też firmach ochrony, kancelariach prawnych czy mediach – mówi dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.

Dużo zajęć praktycznych na sąsiednich wydziałach

W programie studiów duży nacisk został położony na zajęcia praktyczne, realizowane np. w pracowniach biologicznych i chemicznych.

- Podczas zajęć na Wydziale Biologii studenci zdobędą m.in. umiejętności izolacji DNA ze śladów biologicznych z domniemanego miejsca przestępstwa oraz identyfikacji osób przez sporządzenie ich profili genetycznych na podstawie analiz DNA. W czasie zajęć laboratoryjnych z entomologii sądowej nauczą się rozpoznawać gatunki i stadia rozwojowe owadów przydatne do ustalenia czasu zgonu, a na toksykologii sądowej poznają sposoby diagnozowania zatruć, w tym zatruć śmiertelnych oraz zasady pobierania, przechowywania i zabezpieczania materiału biologicznego do badań toksykologiczno-sądowych – zapowiada prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii dr hab. Anetta Borkowska, prof. UwB.

Z kolei prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Chemii, dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB, dodaje:
- W laboratoriach Wydziału Chemii studenci będą wykonywać podstawowe czynności procesowo-kryminalistyczne, mające na celu wykrycie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych umożliwiających identyfikację sprawców przestępstwa. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami chemicznymi stosowanymi w wybranych dziedzinach kryminalistyki, sposobem przygotowania próbek oraz przeprowadzenia badań wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Szczegóły

Na nowym kierunki będzie mogło studiować 30 osób. Nauka trwa 4 semestry, czyli 2 lata i obejmuje 1000 godzin dydaktycznych.

Od kandydata wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, kierunków należących do dziedziny nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, humanistycznych.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1428 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39