Nowy wojewoda podlaski powołał swoich pełnomocników

2024.01.04 16:43
Podczas spotkania, które odbyło się w czwartek (4.1) wojewoda Jacek Brzozowski wręczył akty powołania trzynastu ekspertom (pełnomocnikom), którzy będą z nim współpracować
w nadchodzącym czasie.
Nowy wojewoda podlaski powołał swoich pełnomocników
Fot: PUW
Nowi pełnomocnicy wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego

Od momentu swojej nominacji (20.12.2023) wojewoda podlaski dokonuje pierwszych zmian personalnych. Do tej pory powołał m.in. nowych: dyrektora generalnego PUW, rzeczniczkę prasową oraz p.o. podlaskiej kurator oświaty. Zapewne w najbliższych dniach poznamy także nazwiska nowych wicewojewodów.

Oto sylwetki pełnomocników wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego:

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. społecznych – Jolanta Den

Jolanta Den jest absolwentką SGGW w Warszawie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz studia Master of Business Administration. Obecnie jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku.

Przez dwie kadencje była wicestarostą Powiatu Białostockiego, wcześniej zaś - członkiem Zarządu, nadzorującym m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Domy Dziecka, Warsztatami Terapii Zajęciowej. Pełniła również funkcję przewodniczącej komisji ds. osób z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego – Anna Maria Dobrowolska-Cylwik

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik to pedagog i menadżer kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych. Była koordynatorką Miejskiej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych Miasta Białegostoku i Polityki Senioralnej oraz pełnomocniczką Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Równego Traktowania. Współzałożycielka Białostockiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku, inicjatorka podpisania białostockiej deklaracji dotyczącej aspiracji do tytułu „Miasta Praw Człowieka”.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. Seniorów – Krystyna Jachimczuk

Krystyna Jachimczuk z zawodu jest pielęgniarką. Obecnie to aktywna działaczka społeczna. Jest członkinią Białostockiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Białystok, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Była inicjatorką projektu, dzięki któremu w ramach Budżetu Obywatelskiego powstał białostocki pomnik profesora Władysława Bartoszewskiego.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. Kobiet – Katarzyna Kisielewska-Martyniuk

Katarzyna Kisielewska-Martyniuk to nauczycielka, oligofrenopedagog, od 30 lat związana z oświatą. Jest wiceprzewodniczącą Rady Miasta Białystok, jako samorządowiec swoją aktywność skupia przede wszystkim na sprawach związanych z edukacją, równym dostępem do nauki i funkcjonowaniem w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami. Bliskie są jej też problemy równości społecznej, osób starszych oraz kobiet.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. Rodziny – Agnieszka Żyro-Kossakowska

Agnieszka Żyro-Kossakowska jest pedagogiem, ukończyła również szereg studiów podyplomowych, między innymi z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działaczka stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jerzy Bołtuć

Jerzy Bołtuć to nauczyciel z przeszło 50-letnim stażem, były dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 34 w Białymstoku. Jest ponadto działaczem społecznym, zaangażowanym w pomoc osobom ze środowisk kombatanckich i ich rodzinom, szczególnie Sybirakom. Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, członek Prezydium Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Należy do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku i białostockiej Wspólnoty Wnuków Sybiraków.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. profilaktyki chorób zakaźnych i realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – prof. Robert Flisiak

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, pełni też funkcję prezydenta Central European Hepatologic Collaboration. Zasiada w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy PrezesieRady Ministrów oraz w zespole doradców Komisji Zdrowia Senatu. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 300 publikacji. Uczestniczył ponadto jako główny badacz, koordynator krajowy lub wiodący badacz w blisko 200 badaniach klinicznych.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji – Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk to absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Od 25 lat ściśle związany z administracją rządową. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Pełnił również funkcje pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Był dyrektorem Oddziału NASK w Białymstoku. Od 2005 roku pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji, a od 2010 roku dyrektor Biura Informatyki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. HNS* - Pan Bogusław Tomasz Maksim

Bogusław Tomasz Maksim pracuje w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białystoku
od roku 1999. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa zdobywał na stanowiskach: inspektora ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zastępcy dyrektora Wydziału; obecnie pełni funkcję dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ukończył Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego oraz dotyczące zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. ochrony zdrowia – prof. Zenon Mariak

Prof. dr hab. n. med. Zenon Mariak jest neurochirurgiem z 48-letnim stażem w zawodzie, wieloletnim kierownikiem kliniki neurochirurgii białostockiego Uniwersytetu Medycznego.W tym czasie w klinice, jako pierwszej w Polsce, wprowadzono do codziennego użytku małoinwazyjne, endoskopowe metody chirurgii podstawy czaszki i kręgosłupa. Jako prorektor Uniwersytetu Medycznego koordynował gruntowną przebudowę i rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego tej inwestycji. Był też przez dwie kadencje członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Za zasługi dla polskiej neurochirurgii prof. Mariak otrzymał w 2023 r. godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Wśród jego licznych odznaczeń jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. spraw mniejszości narodowych i etnicznych – Marek Masalski

Marek Masalski to społecznik, działacz środowisk związanych z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. Wieloletni członek i przewodniczący Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, od 1996 r. dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS. Przez trzy kadencje Radny Rady Miejskiej Białegostoku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Był również wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. ratownictwa medycznego – dr Mirosław Rybałtowski

Dr Mirosław Rybałtowski to specjalista medycyny ratunkowej, pracujący w ratownictwie medycznym od 2004 roku. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Nadal dyżuruje aktywnie w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz w zespole neonatologicznym.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. równego traktowania – dr Konrad Szamryk

Dr Konrad Szamryk to językoznawca, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem artykułów naukowych oraz promotorem prac dyplomowych dotyczących komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami. Przygotowywał ponadto prelekcje naukowe poświęcone mowie nienawiści. Pracował przy egzaminach certyfikatowych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Uczestnik szkoleń dotyczących zwiększania dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Pracował na Wydziale Literatury i Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Stambule oraz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

*Host Nation Support, czyli koordynacja cywilnej i wojskowej pomocy udzielanej sojuszniczym siłom zbrojnym lub organizacjom, które są rozmieszczone i wykonują zadania na naszym terytorium.


Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1363 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39