O czym musi pamiętać przedsiębiorca, gdy jest na zwolnieniu lekarskim?

2021.10.25 14:09
Wielu przedsiębiorców zapomina, że chcąc otrzymać zasiłek chorobowy musi złożyć wniosek. Samo zwolnienie elektroniczne nie wystarczy.
O czym musi pamiętać przedsiębiorca, gdy jest na zwolnieniu lekarskim?
Fot: pixabay.com

Przedsiębiorca musi pamiętać, że będąc na zwolnieniu musi złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. Samo elektroniczne zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca bowiem takiego zasiłku z urzędu.

- Przedsiębiorca, który jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo otrzymać za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim zasiłek chorobowy. W tym celu musi złożyć wniosek o jego wypłatę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorca może skorzystać z z druku zaświadczenia płatnika składek Z-3b, (jeśli jest to pierwsze zwolnienie) lub wniosku o zasiłek chorobowy ZAS -53. Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS bądź osobiście w dowolnej placówce urzędu. Warto mieć na uwadze, że roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników i nie jest płatnikiem zasiłków (zgłasza do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób), powinien również pamiętać, aby przekazać do ZUS druk Z-3 w sytuacji gdy jego pracownik idzie na chorobowe. Z kolei, jeśli zatrudnia zleceniobiorcę, wówczas składa druk Z-3a. Taki dokument jest traktowany na równi z wnioskiem o zasiłek. Przedsiębiorca formularz Z-3 albo Z-3a powinien przekazać do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia e-ZLA.

- Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia musi złożyć do ZUS-u druk ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, musi wraz z wnioskiem złożyć jeszcze oświadczenie na druku Z-10. Może to zrobić w formie elektronicznej lub pisemnej – wyjaśnia Michałek.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1075 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39