Obiektowe inwestycje w projekcie unijnym Wodociągów Białostockich

2020.04.30 07:31
Rok 2020 jest przedostatnim w kalendarzu współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap". Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa tymczasowo spowolniły realizację przedsięwzięcia, jednak jej nie zatrzymały.
Obiektowe inwestycje w projekcie unijnym Wodociągów Białostockich
Fot: Budynek trzeciego pulsatora w SUW Pietrasze

W pierwszym kwartale Wodociągi Białostockie zakończyły dużą inwestycję w dziedzinie uzdatniania wody i rozpoczęły inną, związaną z oczyszczaniem ścieków.

Po wybudowaniu i włączeniu w lutym do użytku trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze wzrosła wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów technologicznych uzdatniania wody. W efekcie podniósł się poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w dobrą jakościowo wodę. Nowo wybudowany obiekt, połączony z głównym budynkiem technologicznym, imponuje nowoczesnością – zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jak też architektury.

W połowie stycznia został przekazany wykonawcy plac budowy pod inwestycję dotyczącą hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków. Zadanie polega na uszczelnieniu urządzeń i zbiorników emitujących najbardziej uciążliwe zapachy, poprzez budowę specjalnych kopuł wraz z instalacją do oczyszczania zgromadzonego pod nimi powietrza (hermetyzacja) oraz na montażu specjalistycznych instalacji, które ograniczają powstający fetor (dezodoryzacja

- Pomimo już dziesięć lat działającego biofiltru i stosowania kilkusetmetrowych kurtyn antyodorowych, mieszkańcy pobliskich terenów skarżą się na uciążliwe zapachy dobiegające z oczyszczalni. Mogą być one odczuwalne w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza lub podwyższonych temperatur. Po zakończeniu bieżącej inwestycji problem ten zostanie w znacznej mierze ograniczony – mówi Beata Wiśniewska, prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pełnomocnik ds. realizacji projektu.

Ponadto w ramach obecnego projektu zostały wykonane na obiektach Wodociągów Białostockich dwa zadania inwestycyjne: rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej na SUW Jurowce.

W listopadzie ub. roku przystąpiono też do prac związanych z modernizacją stawów infiltracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Wasilków. Zadanie ma być tak realizowane, żeby transport rurociągami wody do odbiorców (poprzez SUW Pietrasze) przebiegał z tego miejsca bez zakłóceń. Niestety, wymogi bezpieczeństwa spowodowane pandemią koronawirusa wymusiły m.in. ograniczenie działań inwestycyjnych na obiektach związanych z produkcją wody.

Z inwestycji sieciowych dotyczących unijnego Projektu, w I kwartale zostały zakończone: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy oraz renowacja kanalizacji sanitarnej (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") w ul. Zwycięstwa. Bliskie zakończenia są roboty w ulicach: Saturna, Neptuna i Plutona. Do finiszu zbliżają się też prace w ul. Składowej - przebudowano tam większość kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do tej sieci.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


1155 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39