Odbędą się ważne konsultacje społeczne. Kto może wziąć udział?

2024.04.22 13:46
Prezydent Białegostoku zawiadamia o konsultacjach w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białegostoku.
Odbędą się ważne konsultacje społeczne. Kto może wziąć udział?
Fot: UM Białystok

Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1. mieszkańcy Białegostoku,

2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku,

3. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej,

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą,

5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

7. organy władzy publicznej,

8. podmioty inne niż wymienione w pkt. 7 realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 kwietnia do 21 maja 2024 roku w następujących formach:

- wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl, korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju, Słonimska 1, 15-950 Białystok.

- osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku: budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5, budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3.

- wypełnienie anonimowej ankiety online dostępnej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.

Zgłaszanie uwag ustnych pod numerem telefonu 85 869 61 54 w czasie trwania konsultacji w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

Agata Rosińska
24@bialystokonline.pl

1527 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39