Ogłoszenia, ulotki, plakaty na mieście tylko za zgodą

2020.10.07 12:31
Każdy, kto chce zostawić plakat, ulotkę lub ogłoszenie w szeroko pojętej przestrzeni miejskiej, musi mieć na to zgodę. Bez niej naraża się na konsekwencje prawne, w tym finansowe.
Ogłoszenia, ulotki, plakaty na mieście tylko za zgodą
Fot: Straż Miejska w Białymstoku

Od początku roku dyżurni Straży Miejskiej w Białymstoku przyjęli 74 zgłoszenia dotyczące umieszczania plakatów, ogłoszeń, ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Również operatorzy monitoringu wizyjnego miasta odnotowali 58 tego typu zdarzeń.

Z kolei mieszkańcom zależy na znalezieniu jak największej liczby odbiorców. Co mogą więc zrobić?

- Ulotki wywieszać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych, np.: na słupach ogłoszeniowych za zgodą zarządzającego tym miejscem. Z kolei na terenach prywatnych plakaty można wywieszać tylko za zgodą właściciela - wskazuje Marta Rybnik z białostockiej straży miejskiej.

Przypomnijmy, że umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam w niedozwolonych miejscach to nie tylko kwestia estetyki, ale też wykroczenie z art. 63a kodeksu wykroczeń: "kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Trzeba więc liczyć się z mandatem karnym do 500 zł.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

906 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39