Ogromne pieniądze trafią do Łomży. Ma nadganiać zapóźnienia

2021.07.05 18:15
Ponad 3,5 miliona euro z Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Funduszy Norweskich, trafi do Łomży. Pieniądze mają wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą oraz podnieść jakość środowiska i standard życia mieszkańców miasta.
Ogromne pieniądze trafią do Łomży. Ma nadganiać zapóźnienia
Fot: UM Łomża

Symboliczny czek w kwotą grantu odebrał w poniedziałek prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. W ramach Programu „Rozwój Lokalny” przyznawane są pieniądze na działania w mniejszych miastach i wsiach.

Łomża chce postawić na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez działania w 4 obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym i kulturowym.

Prace nad opracowaniem zarysu projektu w ramach Programu "Rozwój Lokalny” samorząd Łomży rozpoczął w 2019 r. W tym czasie m.in. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców, omówiono program z Radą Gospodarczą, odbyły się wywiady grupowe z liderami instytucji publicznych, liderami społecznymi, przeprowadzono pogłębione badania ankietowe wśród grup łomżyńskiej młodzieży maturalnej oraz wśród lokalnych przedsiębiorców. Zbierano także pomysły dla Łomży wśród mieszkańców, przeprowadzono analizę SWOT-SRGG uwzględniającą zasoby i produkty miasta, profil miasta i sytuację podobnych miast oraz kluczowe czynniki rozwoju wynikające ze specyfiki miasta, a także badano zadowolenie klientów Urzędu Miejskiego. W październiku ub.r. podpisano list intencyjny z Gminą Piątnica wyrażający wolę współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu pn. "ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

Wartość projektu wynosi 42,5 mln zł, a otrzymane dofinansowanie to ponad 15 mln zł.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, spowodowaną pandemią resort funduszy i polityki regionalnej rozszerzył listę rankingową. Znalazło się na niej 29 miast, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 60 proc. punktów zarówno w zakresie oceny Planu Rozwoju Lokalnego, jak i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Wsparcie w programie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza (przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny), ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

923 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39