Ojcom też przysługują urlopy na dziecko. Jak i kiedy mogą z nich korzystać?

2019.06.24 14:02
Zazwyczaj gdy rodzi się potomek, to opiekuje się nim mama. Aczkolwiek warto pamiętać, że ojcowie także mają do tego prawo.
Ojcom też przysługują urlopy na dziecko. Jak i kiedy mogą z nich korzystać?
Fot: pixabay.com

Dzieckiem zazwyczaj zajmują się matki

Przyjęło się, że po narodzinach dziecka z maluszkiem pozostaje matka. Obecnie jednak coraz częściej zdarza się, że to kobiety mają lepszą (i lepiej też płatną) pracę, więc z potomkiem pozostaje ojciec. Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami tatusiowe mogą skorzystać z trzech rodzajów urlopów. Są to: urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.

- Rodzice malucha mogą przerwać pracę na 52 tygodnie. Rok opieki gwarantuje im łącznie urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Okres ten jest dłuższy, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Urlop macierzyński wynosi od 20 do 37 tygodni, przy czym 14 tygodni musi wykorzystać mama - mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W ubiegłym roku w naszym regionie z urlopu macierzyńskiego skorzystało 11 tys. kobiet. Trzeba mieć na uwadze, że obowiązkowe pierwsze 14 tygodni jest zarezerwowane tylko dla pań. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. W przypadku, gdy po tych 14 tygodniach mama zechce wrócić do pracy, to potomkiem może opiekować się wówczas tata. W Podlaskiem w 2018 r. z takiej opcji skorzystało 366 ojców.

- Tacie dziecka przysługuje również zasiłek macierzyński w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym – przypomina Krupicka.

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim rodzice mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który wynosi 32 tygodnie, a w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci - 34 tygodnie. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Może być on wykorzystany jednorazowo bądź w częściach, jednak nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Może być udzielony w 4 częściach, które stanowią wielokrotność tygodnia. Urlop ten może być wykorzystany wspólnie lub podzielony między mamę i tatę. W 2018 r. z urlopu rodzicielskiego w Podlaskiem skorzystało prawie 12 tys. rodziców, z czego tylko 108 mężczyzn.

- Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Należy pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach. Żadna z części nie może być krótsza niż tydzień - dodaje rzeczniczka.

Matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim w tym samym czasie co ojciec dziecka na urlopie ojcowskim. W 2016 r. w województwie podlaskim z tego uprawnienia skorzystało ponad 3,7 tys. ojców, w 2017 r. - 4,3 tys. a w 2018 r. już ponad 5 tys.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1267 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39