Open Call rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej w Białymstoku

dodane dnia: 2024-01-24 przez: Dali01
Open Call rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej w Białymstoku
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2024-01-22 - 2024-02-28
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w Open Call rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej w Białymstoku w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024.

Organizatorzy zapraszają chętnych artystów/artystki do zrealizowania rezydencji twórczych. Czekają na zgłoszenia osób z dorobkiem w dziedzinach niezwiązanych z lalkarstwem, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i doświadczenie w obrębie teatru lalek, teatru formy plastycznej. Pobyt miałby charakter twórczej eksploracji możliwości Akademii i przetworzenia tych doświadczeń w formie artystycznej, która zostanie zaprezentowana w trakcie
11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w czerwcu 2024 roku. Pobyt twórczy powinien pozwolić na zgłębienie możliwości teatru ożywionej formy i rozpoznanie właściwych temu rodzajowi teatru narzędzi, co zaowocuje wykorzystaniem zdobytej wiedzy w finalnej prezentacji na zakończenie rezydencji.


O festiwalu

Festiwal LALKANIELALKA to wydarzenie skupiające profesjonalnych twórców i adeptów sztuki lalkarskiej z całego świata. Białystok jest jednym z dwóch miast w Polsce, obok Wrocławia, które może poszczycić się działalnością wyższej uczelni artystycznej o profilu lalkarskim, odgrywającej przodującą rolę w tej dziedzinie w Polsce i Europie. Festiwal to okazja do poznania bogactwa sztuki teatralnej, rozumianej jako specyficzna dziedzina nauki oraz część dziedzictwa kulturowego Polski. Sztuka teatru ożywionej formy jest z natury rzeczy interdyscyplinarna, Festiwal skupia więc twórców reprezentujących różne dziedziny. Integracji tej sprzyja formuła, która łączy wydarzenia z różnych obszarów (m.in. teatr, muzyka, sztuki wizualne) oraz szerokie oddziaływanie Akademii regularnie integrującej reprezentantów różnych środowisk we wspólnych projektach badawczych i artystycznych. Organizatorzy nie ograniczają się do samych pokazów teatralnych, myślą o tym wydarzeniu w sposób komplementarny. Szeroki i rozbudowany program pokazuje wszechstronność dziedziny nauki, jaką jest teatr ożywionej formy, możliwość wykorzystania jej potencjału w rozmaitych kontekstach.

11. edycja Festiwalu to święto sztuki lalkarskiej oraz teatru ożywionej formy, któremu przyświeca idea zespołowości i wspólnego działania, dlatego też idiomem Festiwalu w roku 2024 jest WSPÓLNOTA, która ma wyjątkowe znaczenie szczególnie w obecnych czasach. Budowanie wspólnoty w świecie niepokojów społecznych, podziałów, konfliktów zbrojnych, braku tolerancji dla odmiennych poglądów, staje się wręcz powinnością tych, którzy zajmują się edukacją. Jesteśmy przekonani o ogromnej wartości, którą daje działanie wspólnotowe. Obecność drugiego człowieka, bliskość, wspólne przebywanie ze sobą, a w przypadku Festiwalu wspólna wymiana twórcza, stają się remedium i ratunkiem. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność Festiwalu do łączenia, koegzystencji i działań artystycznych ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji.


Rezydencje artystyczne są realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja Nauki.


Pytania dot. naboru można kierować na adres: festival[at]e-at.edu.pl


Zgłoszenia:

Uczestnik (zarówno indywidualny, jak i duet twórców/twórczyń) może zgłosić w ramach rezydencji twórczej jeden projekt. W treści zgłoszenia (wiadomości mailowej) należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, dziedzinę sztuki, w której się specjalizuje.

Do zgłoszenia należy dołączyć 3 pliki zatytułowane i opracowane zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej:

Plik 1: imię i nazwisko Uczestnika PROJEKT, a w nim: tytuł oraz opis koncepcji projektu artystycznego i list motywacyjny.
Plik 2: imię i nazwisko Uczestnika PORTFOLIO, a w nim: portfolio (pliki spakowane do archiwum .zip lub link do dysku zewnętrznego), dokumentacja potwierdzająca dorobek artystyczny.
Plik 3: imię i nazwisko Uczestnika OŚWIADCZENIA, a w nim: oświadczenie o prawach autorskich podpisane elektronicznie lub odesłane w formie skanu.


WIĘCEJ INFORMACJI


Zgłoszenia należy przesyłać do 28.02.2024 w formie mailowej na adres: festival[at]e-at.edu.pl.
Rezydencje twórcze będą realizowane w siedzibie filiiOrganizatora w Białymstoku przez 8 tygodni w terminie od 29 kwietnia do 22 czerwca 2024 r.
Efekty rezydencji twórczych będą zaprezentowane w czerwcu 2024 r. w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku (18-22 czerwca 2024).
Miejsce imprezy

1174 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39