Osoby niesłyszące wygodniej załatwią sprawę w urzędzie

2012.04.03 00:00
Z początkiem kwietnia weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W ich myśl, osoba niesłysząca w kontaktach z organami administracji publicznej ma nowe prawa. Udogodnienia będę również w białostockim magistracie.
Osoby niesłyszące wygodniej załatwią sprawę w urzędzie
Fot: Urząd Miejski w Białymstoku

Osoba niesłysząca w kontaktach z urzędami, podmiotami leczniczymi, jednostkami ratownictwa medycznego, policją, strażą pożarną i strażą gminną ma teraz prawo korzystać z pomocy osoby przez siebie wybranej (która ukończyła 16 lat), tłumacza języka migowego zapewnionego przez dany organ (chęć skorzystania z usług tłumacza podczas załatwiania sprawy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem) i ze środków wspierających komunikowanie się (poczta elektroniczna, SMS, fax).

W związku ze zmianą przepisów białostocki magistrat przygotował specjalne udogodnienia dla osób niesłyszących. Na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl został zamieszczony film w języku migowym, wyjaśniający tryb postępowania w kontaktach z urzędem oraz specjalny formularz do zgłoszenia tematyki sprawy, który można wysłać pocztą elektroniczną lub wydrukować i wysłać faksem. Zgłoszenie może być również dokonane pisemnie w innej, dowolnej formie i wysłane faksem, pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Ponadto został powołany koordynator ds. kontaktu osób niesłyszących z Urzędem Miejskim w Białymstoku, który będzie wspomagać w załatwianiu spraw (odbieranie faksów, poczty elektronicznej, SMS-ów, udzielanie wyjaśnień w języku migowym, przekazywanie zgłoszonych spraw właściwym departamentom/biurom).

Miejsca w magistracie, w których pracują osoby posługujące się językiem migowym, są oznaczone symbolem przekreślonego ucha na niebieskim tle.

E.S.

861 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39