Ostrzeżenie o zagrożeniu wystąpienia HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie

2024.02.29 15:27
Istnieje ryzyko wystąpienia choroby HPAI, czyli wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jak należy postępować, by do tego nie doszło? Poniżej podajemy niezbędne informacje.
Ostrzeżenie o zagrożeniu wystąpienia HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie
Fot: pexels.com

21 lutego potwierdzono 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w całym kraju. Związana z tym dynamiczna sytuacja epizootyczna sprawiła, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku poinformował o zagrożeniach wystąpienia tej choroby na terenie powiatu białostockiego.

Dodatkowo przypomina o obowiązkach posiadacza drobiu wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zaradzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wśród zaleceń dla drobnotowarowych hodowców drobiu (chów przyzagrodowy) znajdują się między innymi takie zapisy, jak: karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem czy unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek).

Z kolei hodowcy gołębi powinni karmić i poić je w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich oraz
przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Natomiast jeśli chodzi o zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu, to tutaj wymienia się: przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich; szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, by słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym. zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków oraz eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne).

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, mieszczącemu się przy ulicy Zwycięstwa 26B - telefonicznie 85 651 67 46, 85 652 26 35 lub mailowo bialystok.miw@wetgiw.gov.pl.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1054 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39