Paszport wyrobimy u każdego wojewody. Weszły nowe przepisy

2013.01.17 00:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o wejściu w życie nowych przepisów - teraz paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju. Do tej pory robiliśmy to w urzędzie, któremu podlegamy ze względu na miejsce zameldowania.
Paszport wyrobimy u każdego wojewody. Weszły nowe przepisy
Fot: ESD

Od czwartku (17.01), aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego możemy wybrać się do dowolnego, najdogodniejszego dla nas punktu paszportowego na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument.

Do tej pory paszporty wydawane były przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Nowością jest też możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową). Wcześniej o wydanie paszportu tymczasowego mogły ubiegać się m.in. osoby przebywające za granicą (na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju) oraz osoby, które utraciły dokument podczas podróży i potrzebują paszportu tymczasowego na powrót do miejsca stałego pobytu. Paszporty tymczasowe są także wydawane w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie.

Aby otrzymać paszport należy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego złożyć wypełniony wniosek o wydanie dokumentu, jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii, a także dowód uiszczenia opłaty paszportowej (140 zł) lub przedstawić do wglądu dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania paszportu osobie małoletniej – wówczas składają go rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Gotowy paszport odbiera się osobiście tam, gdzie został złożony wniosek. Przy odbiorze dokumentu przedstawia się także dotychczas posiadany paszport, w celu jego anulowania.

W Białymstoku wydawaniem paszportów zajmuje się Oddział Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Bema 4.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

979 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39