Pięć podlaskich powiatów otrzyma miliony złotych. Na co?

2024.04.02 10:19
Lokalne drogi, rozwój terenów zielonych czy inwestycje wodno-kanalizacyjne - między innymi na te inwestycje będzie można przeznaczyć rządowe środki. Które podlaskie powiaty otrzymają wsparcie?
Pięć podlaskich powiatów otrzyma miliony złotych. Na co?
Fot: Krzysztof Zdanuczyk / Podlaski Urząd Wojewódzki

W ramach "Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030" powiaty leżące przy granicy polsko-białoruskiej otrzymają środki pieniężne.

- Agresja rosyjska na Ukrainę oraz wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej przyczyniły się do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej terenów przygranicznych. Obniżyła się ich atrakcyjność turystyczna, spadła dynamika handlu oraz pojawiły się utrudnienia w komunikacji transgranicznej. Znaczący napływ uchodźców z Ukrainy do Polski spowodował obniżenie jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza zdrowia oraz edukacji i usług społecznych – wyjaśnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas, tłumacząc potrzebę stworzenia programu dla tych jednostek samorządu, które ucierpiały najmocniej.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski nawiązał do wystąpienia szefa rządu. W Morągu Donald Tusk mówił o zamiarach stworzenia programu, w ramach którego pomoc trafi nie tylko do regionów sąsiadujących z Ukrainą, ale również gmin północno-wschodnich, w tym przygranicznego pasa Podlaskiego.

- W polityce najważniejsza jest sprawczość – zaznaczył wojewoda. – O potrzebie skierowania do naszych gmin funduszy premier mówił 11 lutego. Teraz możemy już mówić o konkretach.

Kto otrzyma wsparcie?

Program obejmuje samorządy z powiatów szczególnie dotkniętych sytuacją za wschodnią granicą z czterech województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

W naszym regionie są to gminy z powiatów:
- augustowskiego,
- sokólskiego,
- białostockiego,
- hajnowskiego,
- siemiatyckiego.

Jakie inwestycje?

W ramach Programu do każdego powiatu trafi w najbliższych latach po 125 milionów złotych na dofinansowanie samorządowych inwestycji. Wspierane będą między innymi infrastruktura drogowa, budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, inwestycje w turystykę, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej.

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 milionów złotych. Każdy samorząd może złożyć do dwóch projektów i na każdy z nich otrzymać do 2 milionów złotych dofinansowania.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1066 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39