Planty czeka rewaloryzacja. Lista zmian jest bardzo długa

2023.12.29 09:38
Nowe nawierzchnie alejek, nowe nasadzenia roślin, wymiana oświetlenia – takie między innymi zmiany już wkrótce czekają Park Planty w Białymstoku. Przebudowana zostanie także ul. Akademicka leżąca w pobliżu parku. Inwestycja ma kosztować w sumie prawie 46 mln zł i zakończyć się w 26 miesięcy od podpisania umowy.
Planty czeka rewaloryzacja. Lista zmian jest bardzo długa
Fot: Dawid Gromadzki (UM Białystok)
Planty czekają poważne zmiany

Przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego zajmie się firma PARK – M POLAND Sp. z o.o., natomiast przebudową ul. Akademickiej Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz.

Na efekty przyjdzie poczekać nawet 2 lata

28 grudnia zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński podpisał umowy związane z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku”, na który Miasto Białystok uzyskało prawie 30 mln zł dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcy na realizację inwestycji będą mieli 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– Dzięki tej inwestycji zostanie odrestaurowany park oraz powstanie infrastruktura drogowa, która usprawni układ komunikacyjny w centrum miasta. Inwestycja nie tylko przywróci świetność tego historycznego założenia parkowego, ale także wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Długa lista zmian

Podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne), odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonanie kwietników dywanowych, rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana też ul. Akademicka na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej (ok. 750 m). Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Między Parkiem Planty a Bulwarami Kościałkowskiego powstanie przejście dla pieszych z oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ponadto, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe i przebudowana infrastruktura techniczna kolidująca z inwestycją, tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, sieć gazowa i ciepłownicza, oraz instalacja energetyczna i telekomunikacyjna.

Prezent prawie na stulecie

Powstałe w latach 30-tych XX w. Park Planty i Bulwary Kościałkowskiego, wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, oprócz wysokiej wartości historycznej posiadają też wysoką wartość przyrodniczą. Park znajduje się w centrum miasta i otacza Pałac Branickich niemalże z każdej strony. Zajmują obszar około 14 ha.

Projektowanie parku z alejami spacerowymi rozpoczęto w 1932 r. z inicjatywy wojewody białostockiego – Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Autorem i realizatorem modernistycznego projektu został Stanisław Grala. Reprezentacyjną aleję główną (Aleję Zakochanych) wyznaczono tak, aby połączyła istniejący od 1897 roku Park Stary im. księcia Józefa Poniatowskiego z parkiem im. Konstytucji 3 Maja (założonym w 1919 roku) i pozostałością XVIII-wiecznego lasu zwierzynieckiego.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

713 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39