Podlasianki żyją najdłużej

2016.07.29 11:17
W porównaniu z innymi województwami w Polsce, mieszkanki Podlasia żyją najdłużej – tak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.
Podlasianki żyją najdłużej
Fot: Dorota Mariańska

Długowieczne Podlasianki

Podlasianki żyją najdłużej. Potwierdzają to dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny. W 2015 r. w naszym regionie zanotowano najkorzystniejsze parametry trwania życia. Przeciętnie nasi mężczyźni żyją 73,8 lat, natomiast kobiety 82,5. W miastach mężczyźni żyją dłużej niż na wsi, różnica w tym przypadku wynosi ponad 2 lata.

Podobny wiek osiągają jedynie mieszkańcy woj.: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W 2015 r. najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na terenie woj. łódzkiego (71,4 lat), natomiast najdłużej w woj. małopolskim (75,1 lat) i podkarpackim (74,9 lat).

W Podlaskiem przeciętne trwanie życia mężczyzny w 1990 r. osiągnęło poziom 67 lat, natomiast kobiety - 76,8 lat. Widzimy zatem zauważalny wzrost życia Podlasian.

Biorąc pod uwagę okres 1990-2015, średnie trwanie życia w Polsce wydłużyło się o ponad 8 lat. Najniższy wzrost zanotowano w woj. łódzkim.

Najczęściej umieramy na choroby krążeniowe

W 2015 r. na każde 100 tys. mieszkańców w Podlaskiem zmarło 979 osób. Natomiast w 2014 r. na 100 tys. ludności 411 osób zmarło z powodu chorób krążenia, 249 z powodu chorób nowotworowych, 67 z powodu zewnętrznych przyczyn, a 42 z powodu przyczyn chorób układu trawiennego.

W naszym regionie zanotowano najniższy poziom umieralności, którego przyczyną były choroby układu krążenia, natomiast na terenach wiejskich natężenie zgonów w następstwie chorób układu krążenia było wyższe niż w miastach. Zgony spowodowane chorobami nowotworowymi nieco częściej rejestrowano w miastach.

Polska a inne kraje

Mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie
na tle czołówki krajów europejskich. Wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat: w przypadku mężczyzn o ponad 7 lat, kobiet o ok. 4 lata. Wśród 40 krajów zajmujemy lokatę dopiero w trzeciej dziesiątce: mężczyźni 27., kobiety 24. miejsce.

Według danych Eurostatu (dane dot. 2014 r.), najdłużej żyją mężczyźni w Islandii,
Szwajcarii i Liechtensteinie – co najmniej 81 lat, najkrócej w Rosji – 64,7 lata. Wśród kobiet za długowieczne można uznać Francuzki i Hiszpanki. Przeciętne trwanie ich życia wynosi co najmniej 86 lat. Najkrócej w Europie żyją Ukrainki, Mołdawianki i Rosjanki – nie osiągają wieku 76,5 lat.

Warto zaznaczyć, że spośród krajów pozaeuropejskich najdłużej – co najmniej 80,5 lat –
żyją mężczyźni w Australii, Izraelu i Japonii. Wśród kobiet najdłużej żyją Japonki – prawie 87 lat.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (dane dot. 2015 r.), w świecie najkrócej żyją mieszkańcy Sierra Leone. Przeciętne trwanie życia mężczyzn nie przekracza 50 lat, kobiet 51 lat.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

926 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39