Podlasie bardziej atrakcyjne, ale w porównaniu z innymi wypadamy średnio

2015.12.07 00:00
Co roku w grudniu publikowany jest "Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw". Na Podlasiu jest coraz lepiej, jednak i tak pozostajemy w tyle za innymi regionami.
Podlasie bardziej atrakcyjne, ale w porównaniu z innymi wypadamy średnio
Fot: Anna Dycha

Raport został przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Takie porównanie i ocena polskich województw powstaje od 2008 roku.

Mamy z czego być dumni

W raporcie doceniono liczne atuty naszego województwa. Podkreśla się położenie geograficzne, które odgrywa zasadniczą rolę w transporcie lokalnym i międzynarodowym oraz drogi szybkiego ruchu (z czego najważniejsze zdaniem specjalistów to: Berlin - Warszawa - Grodno - Sankt Petersburg i trasa Warszawa – Helsinki). Plusem Podlasia jest też areał użytków zielonych, który stwarza warunku do hodowli bydła, przede wszystkim mlecznego, dlatego nie bez powodu nasze województwo wiedzie prym w tej branży. Ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt istnieją też tu możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej. W zestawieniu uznanie zyskały też tutejsze uczelnie – Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny.

"Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 16 uczelni wyższych, w których kształci się 38 tys. studentów, czyli 2,6% studentów w skali kraju. Według raportu przygotowanego przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w województwie podlaskim jeden wydział uczelni wyższej otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ i jest to: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego; siedem wydziałów otrzymało kategorię A.” – czytamy w raporcie.

Autorzy analizy zwrócili również uwagę na to, iż na Podlasiu niskim kosztom pracy towarzyszy dość wysoka wydajność pracy. Docenili nasz region także za stosunkowo wysoką innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego.

Wciąż jesteśmy w tyle

Problemem Podlasia jest wciąż stosunkowo wysokie bezrobocie w porównaniu z innymi częściami kraju. Okazuje się też, że w naszym regionie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw stanowi średnio 88% średniego wynagrodzenia w Polsce. Nie najlepiej wygląda też u nas dynamika wzrostu PKB: w latach 2003-2013 wyniosła 186%, przy średniej krajowej równej 197%.

Według specjalistów województwo podlaskie należy do grupy regionów posiadających niską atrakcyjność inwestycyjną (klasa E). Poprawił się u nas jednak przemysł pracochłonny i gastronomia.

Według raportu najbardziej atrakcyjne jest województwo mazowieckie. Region ten może poszczycić się faktem, iż od kilku lat ma najwyższą klasę atrakcyjności dla wszystkich rodzajów inwestycji usługowych i przemysłowych. W zestawianiu dość dobrze wypadają również województwa: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie. Największa pozytywna zmiana została zauważona w województwie opolskim.

Mimo iż w ciągu ostatnich lat dało się zauważyć rozwój naszego regionu, to wciąż jest wiele do zrobienia i musi minąć jeszcze trochę czasu zanim dogonimy inne części kraju. Jak wynika z raportu, mamy wielki potencjał i możliwości, które należy wykorzystać (tak jak obecnie robimy, na co kilkukrotnie zwracano uwagę w analizie - w branży mleczarskiej, której jesteśmy liderem).

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1882 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39