Podlasie walczy jak może o unijne dotacje

2005.11.30 00:00
Podlasie przegrywa z bogatszymi regionami kraju w walce o unijne dotacje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Podlaskie przedsiębiorstwa muszą konkurować z bardziej zaawansowanymi technologicznie z Mazowsza czy Wielkopolski - to tylko niektóre z wniosków konferencji prasowej na temat funduszy unijnych, jaka odbyła się w Białymstoku.

Ponad 2 tys. wniosków z podlaskich małych i średnich przedsiębiorców o unijne dotacje rozpatrzyła w latach 2002-2005 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF). Ponad 500 przedsiębiorców otrzymało już środki z dotacji. Ponad stu kolejnych jest w trakcie realizacji swoich projektów lub oczekuje na wypłatę środków - poinformował na konferencji prasowej w Białymstoku dyrektor RIF, Marek Dźwigaj. Podlascy przedsiębiorcy najbardziej zainteresowani są programami inwestycyjnymi.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy korzystali ze środków przedakcesyjnych w ramach Phare. Jeszcze w tym i przyszłym roku realizować będą programy Phare 2002 oraz Phare 2003. Od maja 2004 korzystać mogą również ze wsparcia finansowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Jednakże pieniądze z tego programu dzielone są na poziomie krajowym, a nie regionalnym. Dlatego też m.in. są trudniej dostępne dla podlaskich przedsiębiorców. Zdaniem Marka Dźwigaja z PFRR, przy ocenie wniosków nie jest uwzględniana specyfika regionu z którego pochodzi dany wniosek. I tak np. wniosek o budowę domu uzdrowiskowego w okolicach Augustowa przegrywa z wnioskiem o zakup nowoczesnej linii do kapslowania w firmie produkcyjnej z okolic Poznania. - Firmy z regionów bogatszych, bardziej rozwiniętych od Podlasia, np. Mazowsza, Wielkopolski i Śląska otrzymują większe dofinansowania również z tego względu, że składają więcej wniosków - poinformował Marek Dźwigaj, dyrektor RIF. - Paradoksalnie więc środki unijne, które mają wyrównywać różnice regionów - pogłębiają je - dodaje Marek Dźwigaj. Jeśli chodzi o liczbę i wartość przyznanych dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, to Podlasie znajduje się na 11-12 pozycji wśród innych województw. W czołówce są Mazowsze, Wielkopolska i Śląsk.
I choć liczba wniosków o dotacje unijne na Podlasiu wzrasta z roku na rok, to od roku 2003 spada liczba przyznanych dotacji. I tak np. w 2003 roku przedsiębiorcy z Podlasia złożyli 580 wniosków we wszystkich dostępnych programach, z czego dotacje przyznano 318 wnioskodawcom. W 2004 roku do Regionalnej Instytucji Finansującej wpłynęło 909 wniosków z czego zrealizowano 206 dotacji. Natomiast w bieżącym roku wpłynęło 655 wniosków (liczba ta do końca roku wzrośnie do około tysiąca), a przyznano 114 dotacji.
Zdaniem Marka Dźwigaja obecne procedury pozyskiwania funduszy unijnych są zbyt skomplikowane i za trudne dla przedsiębiorców. Dlatego też ponad 50 proc. wnioskodawców korzysta z pomocy firm zewnętrznych przy pisaniu wniosków w ramach SPO.

1118 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39