Podlaska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Trawiasta 20 B
15-161 Białystok

tel. 85 651 61 87
fax. 85 651 61 87
Czynne: PN - PT: 7.45 - 15.45
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 54890

OBSZARY DZIAŁANIA PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP w Białymstoku:
- Działalność opiekuńczo-wychowawcza - Rynek pracy
- Projekty EFS
- Projekty międzynarodowe
- Działalność szkoleniowa
adresaci działań: młodzież z woj. podlaskiego potrzebująca wsparcia, zagrożona wykluczeniem społecznym
cel działań: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
WSZYSTKIE DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ NIEODPŁATNIE.

I) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE realizowane są na terenie PODLASIA
w:

 • OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W WASILKOWIE (umożliwiającym bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie na czas nauki, a także odbywanie przygotowania zawodowego we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych - gastronomicznych, fryzjerskich, krawieckich i murarskich),
 • HUFCACH PRACY w Białymstoku, Grajewie, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Kolnie i Zambrowie (posiadających świetlice środowiskowe).

REALIZOWANE DZIAŁANIA wychowawcze, to m.in.:

 • zapewnienie młodzieży w wieku 15 - 18 lat warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia oraz do odbywania przygotowania zawodowego (również w formie pozaszkolnej),
 • zapewnienie przygotowania zawodowego u pracodawców na statusie pracownika
 • młodocianego, za które uczestnik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie,
 • wsparcie pedagogiczne uczestników OHP,
 • realizacja programów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
 • umożliwienie rozwoju osobistego podopiecznym poprzez m.in. udział w zajęciach kół zainteresowań oraz udział w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych,
 • zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w świetlicy środowiskowej,
 • udział w wymianach międzynarodowych, zawodowych stażach zagranicznych oraz w zawodowych kursach doskonalących,
 • wsparcie socjalne, m.in. bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas nauki w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP (tj. OSiW) w Wasilkowie.

II) DZIAŁANIA NA RYNKU PRACY realizowane są na terenie województwa przez:
CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY (CEiPM) w Białegostoku, Łomży i Suwałkach posiadające w swojej strukturze:

 • MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY (MBP),
 • MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ (MCIZ),
 • MŁODZIEZOWE CENTRA KARIERY (MCK) działające w Grajewie, Augustowie, Hajnówce, Kolnie, Zambrowie.

Cele działań: aktywizacja zawodowa młodzieży i osób poszukujących pracy do 25 r.ż. poprzez zwiększenie dostępu do pośrednictwa pracy, usług i informacji poradnictwa zawodowego
formy pracy: warsztaty indywidualne i grupowe, indywidualne konsultacje.
Realizacja pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego odbywa się m.in. poprzez:

 • kierowanie młodzieży do pracy,
 • udzielanie wsparcia w wyborze zawodu, ścieżki kształcenia,
 • współpracę z pracodawcami,
 • organizowanie giełd i targów pracy.

III) REALIZACJA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH w kraju i za granicą, tj.:

 • współfinansowanych ze środków EFS (wdrażanych regionalnie i centralnie),
 • międzynarodowych (w tym zagranicznych staży zawodowych), finansowanych ze środków różnych programów europejskich, m.in.: „Erasmus +”, „Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży", „Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży”, „Europejskiego Korpusu Solidarności”, itd.

Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży do 25 r. ż., edukacja międzykulturowa

IV) DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
- realizowana jest przez jednostki rynku pracy Podlaskiej WK OHP w Białymstoku (Centra Edukacji i Pracy Młodzieży / MCK)
cel: tworzenie dla młodzieży (w szczególności bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów OHP oraz osób bezrobotnych) możliwości zdobycia podnoszenia i doskonalenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat działań Podlaskiej WK OHP na stronie:
www.podlaska.ohp.pl

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1955 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39