Podlaskie ma 32 nowych celników

2015.12.29 00:00
We wtorek (29.12) w szeregi Izby Celnej w Białymstoku wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy.
Podlaskie ma 32 nowych celników
Fot: Podlaska Służba Celna
Ślubowanie złożyło 23 nowych celników

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur, mają za sobą kilkumiesięczny, wieloetapowy proces rekrutacji. Składały się na niego m.in: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Celnej oraz przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Przyjęci funkcjonariusze zostali mianowani do służby przygotowawczej, która trwa 2 lata. W tym czasie są zobowiązani odbyć szkolenie praktyczne, potwierdzić egzaminem ukończenie zasadniczego kursu zawodowego albo złożyć egzamin zawodowy oraz potwierdzić egzaminem znajomość języka obcego lub przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych.

Obecny na uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, gratulując wstąpienia do Służby Celnej, życzył nowo przyjętym funkcjonariuszom dochowania złożonego ślubowania: "Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza celnego ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego, rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania oraz strzec dobrego imienia służby, honoru i godności funkcjonariusza, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Służby Celnej. Tak mi dopomóż Bóg".

Na Podlasiu służbę pełni 1 079 funkcjonariuszy celnych.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1336 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39