Podlaskie wysypiska śmieci przejdą rekultywację

2015.01.17 00:00
9 gmin z naszego regionu zrekultywuje tereny po dawnych wysypiskach śmieci. Otrzyma na to pieniądze z funduszy unijnych.
Podlaskie wysypiska śmieci przejdą rekultywację
Fot: WFOŚiGW w Białymstoku
Burmistrz Kolna Andrzej Duda i prezes WFOŚiGW Jarosław Malinowski zawarli umowę na dofinansowanie

Podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego. Dzięki niej 9 gmin z naszego regionu może liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 5,47 mln zł, przy czym wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 6,66 mln zł.

O dofinansowanie projektów związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze starano się w ubiegłym roku. Wniosek złożony przez podlaskich samorządowców z powodzeniem przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, a w grudniu otrzymał potwierdzenia dofinansowania.

Oficjalnie liderem całego przedsięwzięcia jest Miasto Kolno, ale projekt będzie realizowany na terenie dziewięciu podlaskich miejscowości. Obejmie gminy: Filipów (w miejscowości Filipów Trzeci), Grabowo (Golanki), Hajnówka (Stare Berezowo), Kolno, Krypno (Zastocze), Kulesze Kościelne (Czarnowo Biki), Nowogród, Radziłów oraz Zbójna (Pianki). Tam zostaną zrekultywowane składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 6,11 ha na cele przyrodnicze. Planowane jest ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby oraz działania związane z odgazowaniem składowisk. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest przywrócenie wartości przyrodniczych na terenach zdegradowanych oraz działanie na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej poprzez tworzenie ścieżek edukacyjnych, przy których zostaną umieszczone tematyczne tablice edukacyjne.

Realizacja zadania rozpocznie się w marcu, a zakończenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 r.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1009 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39