Politechnika Białostocka ma nowych prorektorów i dziekanów. Kto będzie pełnił te funkcje?

2024.07.05 13:43
Poznaliśmy prorektorów i dziekanów wydziałów Politechniki Białostockiej, którzy będą pełnili swoje funkcje przez najbliższe cztery lata - do 2028 roku. Jakie mają plany i co chcą ulepszyć, wprowadzić, zachować?
Politechnika Białostocka ma nowych prorektorów i dziekanów. Kto będzie pełnił te funkcje?
Fot: Dariusz Piekut / PB

W czwartek (4 lipca) prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, powołała prorektorów w kadencji 2024-2028. Ich sylwetki przedstawiła wcześniej i zwróciła się o zaopiniowanie do Rady Uczelni.

– Liczę na dobrą i intensywną współpracę w realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej dla dobra naszej Uczelni, która rozwija się bardzo dobrze – mówiła.

Prorektorzy Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028

- dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB – Prorektor ds. Rozwoju,
- prof. dr hab. inż. Marek Krętowski – Prorektor ds. Nauki,
- dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia,
- dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej,
- dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB – Prorektor ds. Studenckich.

– Będę odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację projektów międzynarodowych, ale ukierunkowanych na współpracę z gospodarką narodową, projektów krajowych, również realizowanych w konsorcjach z przemysłem – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB – Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka nie ustaje w modernizacji jakości kształcenia.

– Zamierzam przede wszystkim odświeżyć ofertę kształcenia w naszej uczelni – deklaruje dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia. – Chciałabym również trochę odczarować tę jakość kształcenia, żeby nie kojarzyła się nauczycielom akademickim tylko i wyłącznie z wypełnianiem tabelek, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to dla nas ważne.

Dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej deklaruje dalszy rozwój widocznego w skali kraju umiędzynarodowienia Uczelni. Jak mówi, nowym wyzwaniem jest stworzenie zupełnie nowego konsorcjum na poziomie uniwersytetu europejskiego wspólnie z ośmioma innymi uczelniami z całej Europy.

Prorektorem ds. Studenckich Politechniki Białostockiej został dr. hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB.

– Chciałbym współpracować ze studentami i być trochę takim łącznikiem ich potrzeb i możliwości Uczelni – deklaruje prof. Żmojda. – W planach chciałbym, żeby powstała taka ogólnouczelniana platforma czy sieć współpracy między studentami, pomiędzy różnymi wydziałami.

Prorektorzy i dziekani Politechniki Białostockiej


Dziekani wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028

- dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB– Dziekan Wydziału Architektury,
- prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku,
- dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB – Dziekan Wydziału Elektrycznego,
- dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB – Dziekan Wydziału Informatyki,
- prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania,
- prof. dr hab. inż. Michał Kuciej – Dziekan Wydziału Mechanicznego.

Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB planuje podnoszenie poziomu dydaktyki, wzbogacanie programu kształcenia i modernizację kierunków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry i jej rozwój naukowy.

– Zastanawiamy się nad uruchomieniem studiów II stopnia na kierunku grafika - dodaje.

Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej myśli już o konsolidacji Wydziału:
– Mamy trzy budynki przy Wiejskiej 45 i jeszcze jeden budynek badawczy w Hajnówce, a koszty eksploatacji galopują. Trzeba będzie po prostu szukać oszczędności w kosztach między innymi eksploatacyjnych. Kadrowo jesteśmy bardzo mocni, szczególnie w liczbie doktorów habilitowanych. Mamy 70 profesorów i 100 adiunktów. Jeszcze w tym roku akademickim uruchamiamy trzy nowe kierunki kształcenia, podpisujemy umowy z uczelniami niemieckimi i estońskimi o podwójnym dyplomowaniu. Przybędzie nam znacząco studentów zagranicznych. W tej chwili mamy około 350 studentów zagranicznych, co daje nam jako Wydziałowi pierwsze miejsce w kraju.

Dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB – Dziekan Wydziału Elektrycznego planuje wprowadzanie i promocję nowych kierunków studiów.

– Chodzi o cyfryzację przemysłu i elektromobilność. Pozyskaliśmy środki na modernizację bazy aparaturowej - wyjaśnia.

W planach Rektor Politechniki Białostockiej jest budowa Podlaskiego Centrum Informatyki, które przy okazji stałoby się siedzibą Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Będę skupiała się na rozwoju moich najbliższych współpracowników, ale też priorytetem będą projekty badawcze, w tym międzynarodowe i rozwój infrastruktury Wydziału – deklaruje prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Zmiany zajdą w dydaktyce na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Uzyskaliśmy dofinansowanie na unowocześnienie kierunku mechatronika, ale też będziemy uruchamiać kierunek transport – deklaruje prof. Michał Kuciej, Dziekan Wydziału Mechanicznego.

Prorektorzy i dziekani Politechniki Białostockiej


Dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB został Pełnomocnikiem Rektor ds. współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami okołobiznesowymi.

Dr hab. Agnieszka Dardzińska- Głębocka, prof. PB została Pełnomocnikiem Rektor ds. Akredytacji i Certyfikacji.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

700 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39