Politechnika otwiera nowe laboratorium. Jest prawdopodobnie najnowocześniejsze w Polsce

2024.02.29 16:37
29 lutego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej zostało otwarte nowoczesne Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Dzięki temu studenci będą mogli korzystać z najnowocześniejszej aparatury dostępnej na światowych rynkach.
Politechnika otwiera nowe laboratorium. Jest prawdopodobnie najnowocześniejsze w Polsce
Fot: PB

Politechnika Białostocka otworzyła nowe laboratorium. Wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest dostępny na światowych rynkach. Studenci kierunku inżynieria biomedyczna będą teraz mogli korzystać z nowej przestrzeni, która pozwoli im udoskonalić umiejętności w zakresie konstrukcji aparatury medycznej, elektroniki medycznej, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, serwisu technicznego, systemów informatycznych związanych z aparaturą medyczną itp.

- To pełnoprawne stanowisko OIOM-owe, takie, jakie znajdują się w szpitalach – podkreśla Łukasz Goworek, menedżer serwisu Biameditek. – W laboratorium będą mogli się kształcić studenci inżynierii biomedycznej, ale tez doszkalać lekarze i pielęgniarki. Dzięki połączeniu WiFi wykorzystany tu kardiomonitor może być przemieszczany wraz z pacjentem na łóżku, a jego stan będzie stale monitorowany. Wybierając w komputerze stanowisko konkretnego pacjenta, można zobaczyć wyniki kardiomonitora czy respiratora.

W skład nowego laboratorium wchodzą: kardiomonitory, defibrylator, respirator, centrala monitorująca, most sufitowy, pompy infuzyjne, kompresor medyczny, łóżko pacjenta i manekin.

- Prawdopodobnie w tej chwili to jest najnowocześniejsze laboratorium w Polsce – cieszy się mgr. inż. Paweł Lipowicz, absolwent inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, a zarazem pracownik naukowo-techniczny i doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. 

- Studenci po ukończeniu zajęć w tym laboratorium będą praktycznie na rynku pracy bezkonkurencyjni. Nikt w Polsce nie kształci z takich zaawansowanych rzeczy jak obsługa i serwisowanie aparatury medycznej.  Będą gotowym pracownikiem, który może przejąć narzędzia i po krótkim wprowadzeniu przystąpić do pracy. W Polsce jest to coś innowacyjnego i da szansę uzyskania jak najlepszej pracy absolwentom Politechniki Białostockiej - dodaje menedżer serwisu Biameditek.

Studenci doceniają inwestycję

Nową przestrzeń dydaktyczną doceniają też sami studenci. Mają świadomość, że nowoczesne laboratoriu, pozwoli przyszłym inżynierom doskonalić umiejętności w zakresie konstrukcji aparatury medycznej, elektroniki medycznej, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, serwisu technicznego, systemów informatycznych związanych z aparaturą medyczną itp.

– Takie laboratorium jest potrzebne, skoro już teraz możemy wejść do pracy do szpitali, abyśmy się zapoznali wcześniej z pracą tych urządzeń, jak one działają – mówi inż. Monika Ostaszewska, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Żadna inna uczelnia nie posiada takiego laboratorium, gdzie sprzęt jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych dostępnych teraz na rynku i mamy możliwość praktycznego kształcenia się podczas studiów.

Dzięki nowoczesnej aparaturze, w laboratorium będzie można prowadzić również prace badawcze i szkolenia dla personelu medycznego.

– To nowoczesne Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej stanowi przestrzeń do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń dla różnych grup odbiorców – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Będą to szkolenia w zakresie szeroko pojętej aparatury medycznej począwszy od użytkowania aparatury medycznej poprzez serwisowanie, inwentaryzację, po wszelkie działanie związane też z administracją w działach aparatury medycznej. Harmonogram szkoleń będzie pojawiał się cyklicznie. Planujemy badania naukowe w zakresie przetwarzania sygnałów, analizy danych medycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, pomiarów i obliczeń, które są niezbędne w procesie diagnozowania stanu pacjenta. Obecnie pracujemy również nad innowacjami w medycynie. Wraz z firmą Biameditek rozpoczęliśmy badania nad wspólnym nowym produktem, który zostanie wdrożony w przyszłości. Jesteśmy na etapie zaawansowanych badań laboratoryjnych i uzyskaliśmy bardzo obiecujące wyniki.

Nowe Laboratorium Politechniki Białostockiej to wspólny projekt uczelni firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1064 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39