Polska branża będzie współpracować z ukraińską. Podpisano memorandum

2024.06.18 10:01
W Białymstoku zostało podpisane porozumienie o zacieśnieniu współpracy branż mleczarskich Polski i Ukrainy. Wspólnym celem jest wzmocnienie sektora mleczarskiego Ukrainy i przygotowanie go do integracji z Unią Europejską.
Polska branża będzie współpracować z ukraińską. Podpisano memorandum
Fot: Polska Izba Mleka

Memorandum podpisane

Współpraca rozpoczęła się z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej – dyrektor biura Polskiej Izby Mleka oraz Aresena Didura – dyrektora wykonawczego Związku Przetwórców Mleka Ukrainy. Podczas poniedziałkowego spotkania podpisane zostało Memorandum of Understanding (MoU) określające współpracę polsko-ukraińską. Dotyczy ona promowania i wspierania zamierzeń sektora mleczarskiego Ukrainy w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE.

Memorandum zakłada tworzenie i przekazywania do administracji i opinii publicznej wspólnych stanowisk, opinii i informacji na temat wymiany handlowej artykułami mleczarskimi. Współpraca ta obejmie również wymianę informacji w kontekście przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Innym punktem współpracy jest utrzymywania stałego dialogu między przedstawicielami sektora mleczarskiego w Ukrainie i w Polsce. Da na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, a także identyfikację obszarów potencjalnej współpracy.

Wspólnym celem MoU jest wzmocnienie sektora mleczarskiego Ukrainy i przygotowanie go do integracji z Unią Europejską. Oczekuje się, że współpraca polsko-ukraińska w tym zakresie będzie korzystna dla obu stron.

Na czym będzie polegać współpraca?

Współpraca w ramach Memorandum obejmie wymianę doświadczeń w zakresie integracji z UE w kontekście przemysłu mleczarskiego, obejmującą dostosowywanie norm i ustawodawstwa do standardów unijnych. Strona polska udzieli Ukrainie konsultacji i rekomendacji w zakresie harmonizacji jej prawa dotyczącego mleczarstwa z wymogami UE.

Wspólnie strony będą promować ideę sektorowego podejścia do kontynuacji handlu parytetowego produktami mleczarskimi, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Zapewnią też regularną wymianę informacji o aktualnych trendach i zmianach w prawie dotyczącym mleczarstwa w obu krajach. W celu promowania współpracy między ukraińskim, polskim i unijnym przemysłem mleczarskim, strony będą nawiązywać kontakty i organizować wspólne wydarzenia w formacie Ukraina-Polska-UE, takie jak konferencje, seminaria i targi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów obu krajów: Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski – Stefan Krajewski oraz Sekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy – Victor Kantsurak. A także przedstawiciele branży mleczarskiej: ww. inicjatorzy spotkania, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik, Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka – Marcin Hydzik, przedstawiciel Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Wiesław Żebrowski, przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – Jarosław Kowalik, Koordynator Komitetu Integracji Europejskiej SMPU – Elisabeth Svyatkivska oraz Dyrektor generalny Stowarzyszenia Producentów Mleka – Hanna Ławreniuk.

"Chcemy wspólnie budować nasze pozycje na rynkach"

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka podkreśliła, że podpisane memorandum jest wyraźnym sygnałem dla administracji polskiej i ukraińskiej. Dodała, że jest też wyraźnym sygnałem dla innych krajów UE, że polski sektor mleczarski chce pełnić rolę lidera w zakresie wymiany wiedzy i informacji odnośnie dzielenia się naszym doświadczeniem w wejściu Ukrainy do UE.

- Wiemy, że jest to proces długi, że przed Ukrainą wiele lat jeszcze zanim nastąpi integracja, ale chcemy też mówić o tym, że jeżeli mamy ze sobą konkurować, to na zasadach równych. Nasze warunki produkcji i przetwórstwa muszą być jednolite. Chcemy współpracować, chcemy ze sobą dzielić informacje, chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, chcemy wspólnie budować nasze pozycje na rynkach krajów trzecich. Między innymi o tym jest Memorandum – przekazała Agnieszka Maliszewska.

Tego typu inicjatywy są niezwykle cenne dla obu krajów. Polska i Ukraina są ważnymi producentami mleka w Europie. Współpraca obu stron może pomóc w zwiększeniu handlu i inwestycji, a także w wymianie wiedzy i technologii. Wspólne działania mogą także wzmocnić konkurencyjność branży mleczarskiej obu krajów na rynku międzynarodowym.

Eksport do Ukrainy coraz większy

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski zauważył, że współpraca tego typu jest potrzebna, a także powinno Polsce zależeć aby produkty zarówno z Ukrainy jak i z Polski trafiały na rynki trzecie oraz na tym, żeby wspólnie budować ten potencjał. Dodał, że Polska swoje doświadczenia, bo 20 lat temu kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej też konfrontowaliśmy się z krajami, które już tam funkcjonowały.

- Skorzystaliśmy z tego, wykorzystaliśmy potencjał i wtedy również istniała obawa krajów UE czy jeśli Polska wejdzie do Unii, to zagrozi tym rynkom. Tak się nie stało i to również jest szansą na współpracę. Wspieramy Ukrainę od początku wojny, współpracujemy w wielu obszarach. W kwestii rynku mleka – dzisiaj 6-krotnie więcej eksportujemy do Ukrainy, niż z niej importujemy, przez co ten rynek w żaden sposób nam dzisiaj nie zagraża. Ważne jest aby przekazywane informacje były rzetelne, żeby nie było fake'owych informacji i dezinformacji. Musimy budować wspólne relacje myśląc o przyszłości – podsumował Stefan Krajewski.

Należy podkreślić, że spotkanie jest kolejnym krokiem we współpracy między polską, a ukraińską branżą mleczarską. Stroną inicjującą ponownie była Polska Izba Mleka.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1093 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39