Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

ul. Witosa 15 B, lok 12
15-660 Białystok

tel. 85 651 04 47
fax. 85 651 04 47
Czynne: PN - PT: 9.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 61418

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

KLANZA jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Naszą misją jest nauczanie, wychowywanie i animacja społeczności lokalnej poprzez wyzwalanie aktywności uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Wyróżnia nas specyfika i styl pracy - znak firmowy - Metoda KLANZY! Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Nasze działania:
1. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku - placówka zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, mająca w celach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ofercie Centrum znajdują się autorskie programy szkoleniowe. Zajęcia prowadzą wysokokwalifikowani trenerzy i animatorzy.

Odbiorcy szkoleń:

 • nauczyciele, pedagodzy wychowawcy, katecheci,
 • studenci i młodzieżowi liderzy,
 • pracownicy społeczni, instruktorzy i animatorzy kultury, animatorzy czasu wolnego,
 • wolontariusze,
 • Aktywni Rodzice i Aktywni Dziadkowie oraz rodzice.

Zakres naszych szkoleń:

 • Zastosowanie działań plastycznych, muzyki i tekstu w pracy z grupą,
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
 • Umiejętności wychowawcze,
 • Tańce integracyjne,
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi,
 • Organizacja czasu wolnego i animacja grup (w tym aktywizacja osób starszych i prowadzenie grup wielopokoleniowych).

Posiadamy szeroką bazę szkoleń i warsztatów, będących odpowiedzią na potrzeby różnych projektów prowadzonych przez instytucje pomocowe i edukacyjne.
Kontakt: 607 879 553
Strona: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-bialystok/

2. Pracownia Działań Kulturalnych - placówka pełniąca funkcję osiedlowego domu kultury, której założeniem jest wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli znajdujących się daleko od centrum Białegostoku. Odbywają się tu koncerty, wernisaże, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, wieczory poetyckie, a także warsztaty rękodzieła dla dorosłych i imprezy tematyczne dla całych rodzin. W programie Pracowni znalazły się również cykliczne zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród nich do wyboru między innymi zajęcia twórcze, muzyczne, taneczne, a także teatralne.

Adres: ul. Witosa 15B lok. 12 Białystok
Kontakt: 570 137 200

3. Klub Aktywnego Seniora - seniorom proponujmy aktywne spędzanie czasu pod okiem naszych instruktorów. Osoby starsze mają do wyboru udział w zajęciach twórczych, edukacyjnych czy też ruchowych. Klub Aktywnego Seniora to również wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego i wielopokoleniowe imprezy okolicznościowe.

Adres: ul. Witosa 15B lok. 12 Białystok
Kontakt: 790 870 921
Strona: www.klanza.bialystok.pl/caw

4. Szkoła SuperBabci i SuperDziadka – od kilku lat prowadzimy zajęcia edukacyjne skierowane do seniorów. Szkoła SuperBabci i SuperDziadka skupia osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie dobrych relacji z wnukami, własnymi dziećmi oraz pragnące zadbać o własny rozwój

Strona: http://klanza.bialystok.pl/programy/szkola-superbabci-i-superdziadka/

5. Dział Animacji Imprez, czyli wyspecjalizowani Animatorzy i Pedagodzy potrafiący poprowadzić zarówno małe urodziny, jak i duże animacje na festynie w plenerze. Nasza specjalna oferta to:

KLANZOBUS - czyli projekt opracowany i realizowany przez animatorów i wolontariuszy PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, a inspirowany nowatorską ideą niemieckich i austriackich Spielmobil (autobus zabawy - tłumaczenie własne), czyli specjalnie wyposażonych pojazdów, w którym znajdują się określone środki dydaktyczne, będące inspiracją do twórczych działań z dziećmi. Załogę KLANZOBUSA stanowią odpowiednio przygotowani pedagodzy oraz animatorzy otwarci na propozycje płynące od uczestników, dostarczający im jedynie "surowca" do twórczych działań rozwijanych w oparciu o własną wyobraźnię. Podstawą naszych animacji jest twórcze działania uczestników. W ofercie mamy animacje taneczne, duże gry, działania plastyczne i zabawy ruchowe. KLANZOBUS może uatrakcyjnić każdy festyn plenerowy, imprezę integracyjną, spotkanie wielopokoleniowe, czas wolny podczas wakacji i ferii w szkołach czy ośrodkach kultury.

Kontakt:  570 137 200, e-mail: marketing@klanza.bialystok.pl
Strona: www.klanza.bialystok.pl/animacja/

6. Centrum Pomocy Dzieciom - placówka zajmująca się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

ul. Gen. F. Kleeberga 8, 15-691 Białystok
tel. 85 652 54 94, tel. 690 955 000, e-mail: cpdbialystok@centrum-klanza.pl, codir@op.pl

7. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat oraz ich opiekunów/rodziców z terenu miasta Białegostoku kierowana do rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności, w szczególności z problemem uzależnienia, przemocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Klub młodzieżowy
Grupa wsparciowo – terapeutyczna dla nastolatków w wieku 14-18 lat znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie.

Zapraszamy do współpracy i do wspólnego działania.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1432 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39