Ponad 150 naukowców świętowało awanse naukowe na UMB. Przybyło aż 9 profesorów!

2024.06.13 12:37
W środę (12 czerwca) w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu Uczelni. Podczas uroczystości 150 naukowców odebrało awanse naukowe.
Ponad 150 naukowców świętowało awanse naukowe na UMB. Przybyło aż 9 profesorów!
Fot: UMB

W trakcie ostatniego Posiedzenia Senatu UMB odbyło się wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym. Awanse naukowe odebrało ponad 150 naukowców. Zanim to jednak nastąpiło, rektor opowiedział zebranym o osiągnięciach uczelni i jej pracowników, pozyskanych grantach, wynikach rankingów itp.

Rozwój nauki polega na przełamywaniu tego, co zastane, na sięganiu tam, gdzie jeszcze nikt nie sięgnął. Zachęcam więc do wielkich naukowych marzeń i ciekawości do poznawania tego, co nieznane - powiedział prof. Adam Krętowski, rektor UMB.

Obecnie uczelnia zatrudnia 319 samodzielnych pracowników nauki, z czego 148 z tytułem profesora i 171 ze stopniem doktora habilitowanego. Jak poinformował rektor, w ciągu minionego roku akademickiego na uczelni 140 osób uzyskało stopień doktora nauk oraz 18 osób stopień doktora habilitowanego. Oprócz tego, aż 9 nauczycieli akademickich naszej Uczelni otrzymało tytuł profesora.

Jestem głęboko przekonany, że wszystko, co możemy osiągnąć, jest czymś, co możemy osiągnąć tylko i wyłącznie razem. I na taką współpracę bardzo z Państwa strony liczę - powiedział rektor-elekt prof. Marcin Moniuszko.

Od 1 czerwca do 31 maja 2024 roku tytuł profesora otrzymali następujący pracownicy UMB: prof. prof. dr hab. Jan Borys, prof. dr hab. Mateusz Cybulski, prof. dr hab. Jarosław Daniluk, prof. dr hab. Anna Galicka, prof. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając, prof. dr hab. Katarzyna Socha, prof. dr hab. Michał Tomczykprof. dr hab. Anna Witkowska, prof. dr hab. Monika Zbucka-Krętowska.

Rektor Moniuszko przedstawił władze rektorskie w kadencji 2024-2028:

- prof. dr hab. Irina Kowalska - Prorektor ds. Nauki i Ewaluacji;
- prof. dr hab. Katarzyna Socha - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym;
- prof. dr hab. Janusz B. Dzięcioł - Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego;
- prof. dr hab. Adrian Chabowski - Prorektor ds. Kształcenia;
- prof. dr hab. Karol A. Kamiński - Prorektor ds. Medycyny Prewencyjnej i Otwartej Nauki;
- prof. dr hab. Adam Krętowski - Prorektor ds. Medycyny Cyfrowej i Badań Klinicznych.

Władze dziekańskie w kadencji 2024-2028:
- prof. dr hab. Tomasz Hryszko - Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i - Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Dziekana Kolegium Nauk Medycznych;
- prof. dr hab. Wojciech Miltyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Dziekana Kolegium Nauk Farmaceutycznych;
- prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana Kolegium Nauk o Zdrowiu.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

701 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39