Ponad 50,5 mln zł dotacji na Podlasiu. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

2023.09.05 16:29
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Tomasz Szeweluk, podpisał umowy z przedstawicielami 7 powiatowych urzędów pracy na niemal 19 mln zł. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, który łącznie obejmuje ponad 50,5 mln zł dla 14 powiatowych urzędów pracy.
Ponad 50,5 mln zł dotacji na Podlasiu. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?
Fot: Mateusz Duchnowski / UMWP

W ramach naboru Powiatowe Urzędy Pracy, działające na terenie województwa podlaskiego miały możliwość składania wniosków o dofinansowanie swoich działań poprzez platformę elektroniczną. Następnie dokumentacja była szczegółowo weryfikowana przez Komisję Oceny Projektów. Nabór trwał od 29 maja do 13 czerwca i w efekcie końcowym, zgodnie z pierwotnymi założeniami, do powiatowych urzędów pracy w Podlaskiem trafiło prawie 50,5 mln zł, które zostaną podzielone między wszystkie 14 powiatowych urzędów pracy w naszym regionie.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, koncentrują się na kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. Cele szczegółowe projektów obejmują poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących, zwłaszcza dla osób młodych. Wdrażane są także gwarancje dla młodzieży, wsparcie dla długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Promowana jest także idea samozatrudnienia.

Pieniądze, które otrzymają powiatowe urzędy pracy, zostaną przeznaczone na różne inicjatywy, w tym staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie nowych miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że już w tym roku z projektu skorzysta ponad 2,6 tys. osób z województwa podlaskiego. Wsparcie będzie obejmować różne formy, jak chociażby bon na zasiedlenie, staże i dotacje.

We wtorek (5.09) w ramach podpisanej umowy, najwięcej pieniędzy w kwocie 4 024 563,96 zł trafi do Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, natomiast najmniej, czyli 1 615 143,15 zł otrzyma Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Łącznie kwota obejmuje niemal 19 mln zł, które trafią do 7 z 14 Powiatowych Urzędów Pracy.

Kolejny nabór w trybie niekonkurencyjnym, w którym udział wezmą powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podlaskiego, jest planowany na przełomie grudnia i stycznia. Wówczas dostępna będzie identyczna kwota środków, jak w obecnym naborze.

Daria Lickiewicz
24@bialystokonline.pl

1514 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39