Poszukiwani są świadkowie historii

2019.10.01 11:43
Trwa zbieranie kandydatur do Nagrody "Świadka historii" przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Poszukiwani są świadkowie historii
Fot: ipn.gov.pl

Projekt "Świadek historii" - regionalny odpowiednik ogólnopolskiej nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej - powstał w 2008 roku w białostockim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a wszedł w życie w marcu 2009 roku.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w realizacji ustawowej działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Do 10 października można zgłaszać kandydatury. Mogą to robić instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, jak również dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie. Przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2019 roku zostanie przyznanych nie więcej niż sześć wyróżnień.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) bądź zgłaszać osobiście w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), w delegaturze IPN w Olsztynie (ul. Jagiellońska 46, 11-041 Olsztyn). Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dzienis, tel. (85) 66-457 82, mail: magdalena.dzienis@ipn.gov.pl. Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

892 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39