Prawie 2,4 miliona euro do podziału. Część kwoty przypadnie Wodociągom Białostockim

2024.05.06 08:40
To nie pierwszy raz, kiedy białostockie wodociągi z powodzeniem sięgają po środki unijne na swoje inwestycje. Przedsiębiorstwo już piąty raz realizuje inwestycje w modernizację infrastruktury sanitarnej – aktualnie we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Lutskvodokanal" w Łucku na Ukrainie.
Prawie 2,4 miliona euro do podziału. Część kwoty przypadnie Wodociągom Białostockim
Fot: UM Białystok

Prawie 2,4 mln euro unijnego wsparcia finansowego zostanie równo podzielone pomiędzy beneficjenta wiodącego ("Lutskvodokanal") i partnera projektu (Wodociągi Białostockie). W Białymstoku pokryje ono modernizację jednego z głównych kanałów sanitarnych (na odcinku od rzeki Białej w rejonie ul. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek) oraz zakup i montaż przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym.

W efekcie kanalizacja w tym miejscu będzie uszczelniona, a to zredukuje napływ ścieków do rzeki i wód gruntowych. Wyeliminowane zostanie przenikanie do kanału wód z gruntu i rzeki, spadnie również uciążliwość odorów gromadzących się w kolektorze.

Projekt obejmuje też szeroko zakrojoną informację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami, a także działania edukacyjne i promocyjne w celu świadomego, bezpiecznego dla otoczenia, korzystania z sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Interreg NEXT Polska

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r., ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu tych dwóch krajów. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Agata Rosińska
24@bialystokonline.pl

1586 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39