Premier już po spotkaniu z wojewodami. Co ustalono? [WIDEO]

2024.06.11 19:14
Premier Donald Tusk i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak spotkali się w Białymstoku z wojewodami, aby omówić koordynację działań administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa kraju. Dyskutowali również o ustanowieniu strefy buforowej z czasowym zakazem przebywania w rejonie granicy polsko-białoruskiej.
Premier już po spotkaniu z wojewodami. Co ustalono? [WIDEO]
Fot: Krystian Maj / KPRM

Wojewodowie muszą zakasać rękawy

Atak hybrydowy organizowany przez Białoruś i Rosję, koncentruje się głównie na naszej wschodniej granicy, jednak od pewnego czasu ma również wpływ na cały kraj. Ten rodzaj ataku łączy różne metody i działania, takie jak dezinformacja, cyberataki, próby destabilizacji społecznej oraz prowokacje na granicy. W związku z tym sytuacja wymaga pełnej mobilizacji administracji państwowej, aby móc skutecznie koordynować działania wszystkich odpowiednich służb i urzędów.

Obejmuje to zarówno współpracę między różnymi ministerstwami, jak i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w kraju. Dodatkowo, niezbędne jest utrzymanie ścisłej komunikacji z międzynarodowymi partnerami oraz instytucjami, aby wspólnie reagować na zagrożenia i wzmacniać obronność na poziomie międzynarodowym.

- Aktualna sytuacja wymaga pełnej koncentracji ze strony również wojewodów, waszych urzędników oraz waszego i mojego doświadczenia – powiedział premier Donald Tusk.

Konflikt zbrojny w Ukrainie oraz agresywne działania polityczne ze strony Białorusi i Rosji stwarzają w Polsce poważne zagrożenie. Problemy te obejmują nie tylko dezinformację i ataki cybernetyczne, ale również przypadki sabotażu i aktów dywersji. Sytuacja ta wymaga od wojewodów podjęcia nowych, dodatkowych obowiązków.

- Dzisiaj być wojewodą, znaczy co innego, niż kilka lat temu. Wasza misja i służba, nie powinna polegać jedynie na rutynowym administrowaniu "od pierwszego do pierwszego", tylko na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe – zwrócił się Premier Donald Tusk do wojewodów. - Musicie być naprawdę gotowi do bardzo wytężonej pracy, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa – dodał.

Coraz więcej dywersji i sabotażu

Niebezpieczeństwa pochodzące z rejonów na wschód od naszych granic sprawiają, że konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi poziomami władzy państwowej. Tylko skoordynowane działania różnych szczebli administracji pozwolą skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo kraju.

- Dzisiaj nie może być innego priorytetu, ani dla władzy centralnej, ani dla rządu, ani dla władz regionalnych czy lokalnych, niż szeroko pojęte bezpieczeństwo – podkreślał prezes Rady Ministrów.

Powagę sytuacji potwierdza fakt, że w ciągu kilkunastu ostatnich tygodni polskie służby aresztowały 10 osób, które były bezpośrednio zaangażowane w akty dywersji i sabotażu. - Mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia. To pokazuje, jak ważna jest wasza misja, jako szefów administracji rządowej w terenie – powiedział Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że aby zagwarantować bezpieczeństwo, konieczna jest współpraca wojewodów ze wszystkimi służbami. Jego zdaniem, kwestie bezpieczeństwa na poziomie europejskim muszą być skoordynowane z pracą rządu, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz administracji rządowej i służb.

Meldunek szefa delegatury ABW

Przed spotkaniem z wojewodami, premier Donald Tusk odebrał meldunek w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w Białymstoku, gdzie zapoznał się z bieżącą sytuacją bezpieczeństwa.

- Z dużą satysfakcją odebrałem dzisiaj meldunek szefa delegatury ABW, że współpraca pomiędzy służbami i administracją rządową jest w tej chwili wzorowa, bardzo elastyczna i nowoczesna, pozbawiona rutyny. Właśnie tego typu model współpracy jest potrzebny. Czyli wszyscy są czujni i gotowi do natychmiastowej interakcji między sobą, niezależnie od tego, jakie służby reprezentują, czy cywilne, czy wojskowe – wyjaśnił premier Donald Tusk.

W spotkaniu z wojewodami uczestniczyli również najważniejsi przedstawiciele służb: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz szef delegatury ABW w Białymstoku. Ich obecność podkreślała wagę i konieczność zintegrowanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1116 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39