Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Białymstoku

2005.11.07 00:00
Na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej gościł w Białymstoku w piątek 4 listopada, Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie ze środowiskiem podlaskiego biznesu, które odbyło się w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej o godz. 13.00. Zgromadziło ono licznych przedsiębiorców, przedstawicieli władz miasta i instytucji związanych z życiem gospodarczym. Andrzej Arendarski wygłosił prelekcję dotyczącą obecnej sytuacji polskiej gospodarki. Podkreślił w niej bardzo dobre wyniki polskiego eksportu i rosnący poziom inwestycji zagranicznych. Skrytykował obecny system ubezpieczeń społecznych w Polsce i 22 proc. stawkę VAT, uznając ją za zbyt wysoką. Wyraził nadzieję, że jedną z pierwszych decyzji rządu będzie uchylenie planowanej na styczeń 2006 r. podwyżki akcyzy na paliwa silnikowe i pozostawienie jej na obecnym poziomie. W jego opinii także wraz z reformą systemu emerytalno-rentowego i podatkowego w Polsce powinno iść jednocześnie ograniczenie kosztów stałych budżetu państwa oraz znaczne zmniejszenie liczby agencji i funduszy celowych.
Po prezentacji odbyła się dyskusja, która w dużej mierze dotyczyła obecnej sytuacji politycznej w kraju i jej wpływu na gospodarkę. Przedsiębiorcy pytali m.in. o losy ustawy o samorządzie gospodarczym, dyskutowali o największej bolączce Podlasia jaką jest zły stan dróg i zagrożeniach ze strony tanich towarów importowanych z Chin. Szefowie podlaskich firm zgłosili też zastrzeżenia do systemu rozdziału unijnych funduszy strukturalnych. Prezes Arendarski zadeklarował, że wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane do rozmów z rządem.
Chcemy przygotować i wręczyć premierowi "Białą Księgę" postulatów przedsiębiorców wobec rządu - powiedział Andrzej Arendarski.
Problemy podlaskich przedsiębiorców były również tematem spotkania prezesa KIG z dziennikarzami. Natomiast wieczorem Andrzej Arendarski gościł na uroczystości ogłoszenia wyników rankingu "Kuriera Porannego" - Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, podczas której nagrodził trzy firmy-członków IPH, które zajęły czołowe miejsca w rankingu.


1698 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39