696 osób online

Prezydent, marszałek i inni. Którzy samorządowcy wykładają na uczelniach?

2022.07.12 08:05
Niektórzy byli wykładowcami akademickimi zanim objęli funkcję przedstawiciela władzy lokalnej, inni – na odwrót. Sprawdzamy, którzy białostoccy samorządowcy prowadzą na co dzień zajęcia na uczelniach.
Prezydent, marszałek i inni. Którzy samorządowcy wykładają na uczelniach?
Fot: Archiwum BiałystokOnline.pl
Adam Musiuk, Maciej Żywno, Artur Kosicki, Tadeusz Truskolaski

Wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku jest dr hab. Tadeusz Truskolaski. Jest on profesorem UwB na Wydziale Ekonomii i Finansów. Ponadto jest kierownikiem studiów podyplomowych menedżerskich oraz kierownikiem Zakładu Rozwoju Lokalnego i Gospodarski Przestrzennej na wspomnianym wydziale. Jak się dowiedzieliśmy, w minionym roku akademickim wykładał takie przedmioty jak: demografia, finansowanie projektów europejskich, gospodarka przestrzenna. Jest on także promotorem - zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Zastępca prezydenta miasta dr inż. Adam Musiuk jest obecnie kierownikiem Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Wcześniej był prodziekanem ds. nauki, także na tym wydziale. W wyborach samorządowych w 2018 r. startował z listy Koalicji Obywatelskiej.

Wykładowcą jest także marszałek województwa podlaskiego dr Artur Kosicki. W styczniu Rada Dyscypliny Nauki Prawne UwB nadała mu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Praca doktorska na temat: "Ochrona interesów osób trzecich w polskim prawie budowlanym" zapewniła marszałkowi klucz do osiągnięcia stopnia naukowego doktora. I choć jest nim od niedawna, to szybko znalazł zatrudnienie – aktualnie Kosicki jest asystentem w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jako wykładowca prowadził swoje pierwsze zajęcia w roku akademickim 2009/2010 z przedmiotu prawo budowlane. W minionym semestrze tego roku prowadził ćwiczenia z prawa administracyjnego, a także wykładał przedmiot służby graniczne. Jak się dowiedzieliśmy, w następnym roku akademickim będzie prowadził zajęcia z przedmiotu: zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska. Wcześniej (w roku akademickim 2009/2010) prowadził zdjęcia z przedmiotu prawo budowlane. Marszałek od lat jest związany z rządzącą partią. Niedawno został również okręgowym pełnomocnikiem PiS w Podlaskiem.

Również na Wydziale Prawa wykłada radna Rady Miejskiej Białystok dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, która jest pracownikiem w zakładzie Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Prof. UwB w minionym roku akademickim prowadziła ćwiczenia z m.in. odpowiedzialności prawnej, mediacji w ochronie zdrowia, a także wykładała takie przedmioty jak: pacjent i jego status prawny; organizacja, zarządzanie i finansowanie ochrony zdrowia; prawo rodzinne i opiekuńcze. Radna prowadzi także zajęcia w języku angielskim, w ubiegłym roku akademickim był to przedmiot: private international law. Oprócz nauki studentów, dr hab. Bagan-Kurluta wspiera wiedzą doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB. Jest ona także kierownikiem studiów podyplomowych: prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów; Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia. W wyborach samorządowych starowała z listy Koalicji Obywatelskiej.

Jeżeli chodzi o radnych sejmiku województwa podlaskiego, to jedną z wykładowczyń jest dr Anna Augustyn, która jest adiunktem w katedrze Finansów Zakładu Finansów i Rachunkowości w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także związana z Wydziałem Ekonomii i Finansów, gdzie w ubiegłych latach była opiekunem roku. Aktualnie prowadzi tam ćwiczenie dla studentów z przedmiotu samorząd terytorialny a przedsiębiorstwo. Do sejmiku dostała się z listy Koalicji Obywatelskiej.

Również w sejmiku zasiada mgr Maciej Żywno. Samorządowiec oraz wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni jest asystentem na Wydziale Nauk o Edukacji UwB (dawniej Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB), gdzie od 20 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne. Żywno jest pracownikiem w katedrze Studiów Społecznych i Edukacyjnych. W minionym roku akademickim prowadził głównie ćwiczenia z pedagogiki społecznej, ale także ze strategii i metodyki działań środowiskowych oraz z przedmiotu zarządzanie projektami. Jest on także przewodniczącym Rady Absolwentów Wydziału Nauk o Edukacji UwB, która została powołana w 2013 r. Radny przez szereg lat prowadził również zajęcia w: Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Jana Pawła II w Suwałkach; Nauczycielskim Kolegium Resocjalizacji, Rewalidacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku; Collegium Civitas w Warszawie; Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Radny dostał się do sejmiku województwa podlaskiego z listy Koalicji Obywatelskiej.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.