Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne - jak? Zdalnie!

2020.03.27 07:57
Zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach ma potrwać do 10 kwietnia, choć termin ten może ulec kolejnemu zawieszeniu. Zdaniem MEN, obecne regulacje nie nakazują przesuwania terminu egzaminu ośmioklasisty. Jak będzie to wyglądało w obliczu epidemii koronawirusa?
Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne - jak? Zdalnie!
Fot: pixabay.com

Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Jego przeprowadzenie jest dobrowolne. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia.

– Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Dyrektorzy szkół są proszeni o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

- 30 marca (poniedziałek), ok. godz. 9.00 – język polski;
- 31 marca (wtorek), ok. godz. 9.00 – matematyka;
- 1 kwietnia (środa), ok. godz. 9.00 – języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Zasady oceniania zadań

W pierwszej kolejności zasady oceniana zostaną przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców

Szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, muszą przekazać uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
- w pliku w edytorze tekstów;
- na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

MEN proponuje, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. mailowo), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
- w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
- podczas spotkania online – indywidualnego albo z grupą;
- w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami "rozmowę" w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia).

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się również do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia.

Dyrektorzy szkół powinni zadbać o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w konkretnych terminach.

Terminy próbnego egzaminu maturalnego

Arkusze będą zamieszczane ok. godz. 9.00 - poziom podstawowy (z kilkoma wyjątkami) oraz ok. godz. 14.00 - poziom rozszerzony.

2 kwietnia (czwartek) będzie to język polski (poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony), a także fizyka (poziom rozszerzony).

3 kwietnia (piątek) - matematyka (PP i PR) oraz filozofia (PR), język łaciński (PR), historia sztuki (PR), historia muzyki (PR).

6 kwietnia (poniedziałek) - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (PP i PR)

7 kwietnia (wtorek) - biologia (PR), wos (PR), geografia (PR), informatyka (PR)

8 kwietnia (środa) - chemia (PR), język litewski (PP i PR), język białoruski (PP i PR), język ukraiński (PP i PR), historia (PR).

Zasady oceniania

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Następnie będą oni proszeni o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców, a także kontakt z nauczycielem jest identyczny jak w przypadku opisanych wyżej próbnych egzaminów ósmoklasisty.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

721 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39