Program azbestowy

2006.03.16 00:00
W dniu 16 marca Białystok, przystąpił do opracowania projektu pt. "Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białystok na lata 2006 - 2032". Wykonawcą projektu jest firma Ekoton.

Program będzie miał na celu ilościowe ujęcie wyrobów azbestowych, ich rozmieszczenie na terenie miasta, wskazanie miejsc ze względu na największą ilość występowania oraz największe zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Do jego realizacji powołany został zespół ekspercki w składzie: mgr inż. Beata Gładkowska - Chocian, dr Grzegorz Chocian oraz mgr Grzegorz Bagieński. Przeprowadzona w ramach programu inwentaryzacja będzie doskonałą okazją do wywiązania się z obowiązku informowania władz miasta o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu. Głównym źródłem danych będą przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców, zakładów przemysłowych oraz instytucji. W tym celu w marcu i kwietniu mieszkańców odwiedzać będą ankieterzy. Postawione przez nich pytania mają odpowiedzieć ile wyrobów zawierających azbest znajduje się obecnie na terenie miasta oraz jaka ich część ze względu na zły stan techniczny w najbliższym czasie będzie usuwana i trafi na składowiska. Posiadanie rzetelnych informacji i opracowanie dokładnego programu będzie podstawą do ubiegania się o dotacje ze źródeł zewnętrznych na zagospodarowanie azbestu z terenu Białegostoku.


880 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39