Projekt unijny Wodociągów Białostockich przed wiosennym etapem

2019.03.28 10:40
Wodociągi Białostockie regularnie, co kwartał, informują w mediach o bieżącej realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap". Podobnie jak w poprzednich okresach, działania w pierwszym tegorocznym, mijającym już kwartale, przebiegały planowo. Wraz z nadejściem wiosny spodziewane jest przyspieszenie prac terenowych.
Projekt unijny Wodociągów Białostockich przed wiosennym etapem
Fot: zdjęcia telewizyjne w Oczyszczalni Ścieków
Informacje medialne o inwestycjach związanych z Projektem ukazują się systematycznie

Gotowi do współpracy

Kończy się budowa sieci wodociągowej w ulicach: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej. Kanalizacja sanitarna jest już gotowa, więc możliwość podłączania nieruchomości do nowych sieci i korzystania z ciągłej dostawy wody oraz bieżącego, całodobowego odbioru ścieków, stoi przed mieszkańcami tych terenów otworem.

Nasze przedsiębiorstwo jest gotowe do współpracy z właścicielami domów w sprawie podłączania się do nowo wybudowanej sieci. Zachęcamy do niezwłocznego podjęcia tych działań. Chętnie poinformujemy, doradzimy, a także w miarę możliwości udzielimy pomocy w tej kwestii – mówi Beata Wiśniewska, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

Można starać się o dotację

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą ubiegać się o dotację na likwidację szamb. Jest ona uwarunkowana podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowe przyłącze. Dofinansowanie z Budżetu Miasta Białegostoku może wynosić do połowy wysokości udokumentowanych wydatków, jednak nie więcej niż 4 tys. złotych. Szczegółowych informacji udziela i wnioski rozpatruje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok.106.

Działania idą zgodnie z planem

Na etapie rozstrzygnięć przetargowych znajdują się inne zadania "sieciowe". Obejmują one przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Saturna, Plutona, Neptuna, a także Składowej oraz Brzechwy, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlańskiej, ponadto przebudowę kanału sanitarnego w ul. Zwycięstwa.

Gotowa jest dokumentacja techniczna renowacji sieci kanalizacyjnej w ulicach położonych w centrum miasta: Malmeda, Spółdzielczej, Legionowej i Akademickiej. Wykonawca, który ją opracował, realizuje to zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ze względu na lokalizację, gęsto zabudowany teren i wzmożony ruch uliczny, utrudnienia związane z robotami powinny być możliwie najmniejsze. W tym celu prace będą prowadzone technologią bezwykopową. Regeneracja kanałów ma się odbywać za pomocą poliestrowego rękawa, utwardzanego na miejscu.

Spośród zadań zlokalizowanych w Wodociągach Białostockich aktualnie powstaje dokumentacja techniczna na hermetyzację i dezodoryzację (również realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”) wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków. Celem tej inwestycji jest ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. Planowo postępuje też budowa trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. Podniesie ona o połowę wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów technologicznych, które uzdatniają wodę na tym obiekcie.

Dowiedz się więcej: Wodociągi Białostockie.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1200 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39