Przed nami Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2015.01.18 00:00
Tydzień ekumeniczny w chrześcijaństwie trwa od 18 do 25 stycznia. W tym roku modlitwom i spotkaniom ekumenicznym towarzyszy hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: "Daj mi pić".
Przed nami Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Fot: archibial.pl/Teresa Margańska

Tydzień ekumeniczny to czas, w którym chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Mający już ponad stuletnią tradycję, stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Odbywa się co roku - między 18 a 25 stycznia - czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła.

Za obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odpowiada Światowa Rada Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W Polsce przygotowuje je Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki.

Tydzień ekumeniczny w Białymstoku rozpocznie 18 stycznia nabożeństwem w kaplicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Dolistowskiej.

W poniedziałek (19.01), w prawosławne Święto Jordanu, w cerkwi pw. Świętego Ducha, zostanie odprawione nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan pod przewodnictwem abp. Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Dnia 20 stycznia w sanktuarium bł. Bolesławy Lament o przezwyciężenie podziałów modlić się będą osoby konsekrowane.

W środę (21.01) w Książnicy Podlaskiej odbędzie się Wieczór Ekumeniczny, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs poetycki i będzie promowany tomik refleksji "Daj mi pić".

W czwartek (22.01) w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych będzie miało miejsce XI Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych. Tego samego dnia, o godzinie 17.00, Białostockie Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne organizuje sympozjum zwane Trójgłosem Ekumenicznym "Pojednani z Bogiem żyją w pokoju. Grzech - nawrócenie - pokuta". Z wykładami wystąpią na nim reprezentanci Kościoła katolickiego - o. Jacek Salij OP., prawosławnego - ks. dr Włodzimierz Misijuk oraz ewangelicko-augsburskiego - dr Jerzy Sojka. Trójgłos zakończą nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki.

W ramach tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego odbędzie się międzyreligijna modlitwa o pokój ludzi dobrej woli. Zostali do niej zaproszeni również zamieszkujący Białostocczyznę 
Tatarzy. W piątek (23.01) o godz. 12.00, w Domu Kultury Muzułmańskiej będzie miało miejsce spotkanie pod hasłem "Modlitwa o pokój podlaskich Tatarów". Dzień później, w godzinach porannych, w Soborze św. Mikołaja Cudotwórcy o pokój modlić się będą wyznawcy prawosławia, zaś popołudniowe modlitwy w tej intencji odbędą się w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów. O godz. 18.00 mszy św. o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan przewodniczył będzie abp Edward Ozorowski.

Tydzień ekumeniczny w archidiecezji białostockiej zakończy msza św. w intencji jedności chrześcijan w kościele pw. św. Maksymiliana. Przewodniczył jej będzie metropolita białostocki, a kazanie wygłosi prawosławny abp Jakub.

Białostockie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zostały zorganizowane przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów, Archidiecezjalną Radę ds. Ekumenizmu oraz alumnów białostockiego AWSD, we współpracy z Książnicą Podlaską.

Ewa Reducha
ewa.r@bialystokonline.pl

1188 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39