Radni miejscy zdecydowali - będzie skwer Wolnej Białorusi. Co z rowerami elektrycznymi?

2023.05.29 20:25
W poniedziałek (29.05) podczas sesji Rady Miejskiej w Białymstoku zajęto się wieloma ważnymi dla mieszkańców kwestiami. Ustalono m.in. warunki przyznawania dotacji na rowery elektryczne, teren przed konsulatem Białorusi nazwano "skwerem Wolnej Białorusi".
Radni miejscy zdecydowali - będzie skwer Wolnej Białorusi. Co z rowerami elektrycznymi?
Fot: Malwina Witkowska
Obszar przed konsulatem Białorusi będzie nazwany "Skwerem Wolnej Białorusi"

Kto otrzyma 2,5 tys. zł na rower elektryczny?

Miesiąc temu Semik Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji w wysokości 750 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, które zostaną przeznaczone na wsparcie projektu "Ekorower - alternatywa dla samochodu". W ramach tego programu, 300 mieszkańców Białegostoku będzie miało możliwość otrzymania dofinansowania na zakup roweru elektrycznego.

Po podpisaniu umowy z urzędem marszałkowskim, zostanie ogłoszony nabór do projektu. Podczas poniedziałkowej sesji, radni przyjęli zasady przyznawania dotacji, które będą dostępne dla pełnoletnich mieszkańców Białegostoku, którzy nie mają zaległości wobec miasta. Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć tylko raz i osobiście. W naborze pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

Aby otrzymać dotacje, warunkiem koniecznym jest zakup nowego roweru, który nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wartość dotacji może wynieść do 50% poniesionych kosztów, jednak nie może przekroczyć kwoty 2,5 tys. zł. Zostanie utworzona lista rankingowa, na której znajdą się zakwalifikowani beneficjenci projektu (300 osób), a także lista rezerwowa. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają dodatkowy punkt. W przypadku równej liczby punktów, decydującym czynnikiem będzie kolejność złożenia wniosków.

Nie będzie ul. Wolnej Białorusi

Prezydent Białegostoku zainicjował uchwałę Rady Miasta, która miała na celu nadanie części ul. Elektrycznej nazwy Wolnej Białorusi. W tym fragmencie ulicy znajdują się bloki mieszkalne, instytucje oraz konsulat Generalny Białorusi. Jednak po przyjęciu uchwały, ponad 60 mieszkańców bloków podpisało protest skierowany do władz, a jedna z mieszkanek wniosła skargę do sądu administracyjnego, domagając się unieważnienia uchwały.

Sąd stwierdził, że podczas podejmowania uchwały doszło do istotnego naruszenia prawa, w związku z tym przywrócono nazwę ul. Elektrycznej. Prezydent miasta zdecydował, że nie będzie odwoływał się od nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak podczas poniedziałkowej sesji radni rozważali nowy projekt uchwały, tym razem dotyczący nadania nazwy Wolnej Białorusi skwerowi, na którym znajduje się konsulat Białorusi.

Uchwała nie wpłynie na numerację budynków przy ul. Elektrycznej i nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami dla mieszkańców. Jedyną zmianą będzie adres konsulatu. W tym miejscu odbywają się cykliczne akcje, włączając w to wyrazy poparcia dla osób represjonowanych na Białorusi.

Prace nad Parkiem Kulturowym "Dojlidy" wstrzymane

Od dawna mieszkańcy Dojlid zabiegają o utworzenie Parku Kulturowego "Dojlidy". Niestety, ich starania na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Podczas dzisiejszej sesji radnych, Andrzej Perkowski (z klubu Koalicji Obywatelskiej) zaskakująco wycofał się z propozycji uchwały intencyjnej, która została wcześniej poparta przez 5 innych radnych. Swoją decyzję uzasadnił pojawieniem się sprzeciwu ze strony władz miejskich oraz pracowników "Sklejek".

W wyniku tej decyzji radnego, projekt uchwały nie mógł być kontynuowany. Nie wiadomo również, kiedy zostanie ponownie podjęty. Jednak radni z partii Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoje własne rozwiązanie, które nazwali "Piątką dla Dojlid". W ramach tego pomysłu proponują m.in. przeprowadzenie renowacji zaniedbanych obiektów sakralnych, odtworzenie stawu młyńskiego oraz zaniechanie planowanej budowy ulicy, która przecinałaby obszar Dojlid.

Mieszkańcy Dojlid, mimo rozczarowania związanego z wycofaniem się radnego, mają nadzieję, że projekt niebawem wróci pod obrady. Liczą również na wsparcie innych radnych i władz miasta w realizacji tych przedsięwzięć, które mają na celu zachowanie i promocję unikalnego dziedzictwa kulturowego Dojlid.

Oddano hołd ks. Suchowolcowi

Ksiądz Stanisław Suchowolec zginął tragicznie w styczniu 1989 r. w wyniku podpalenia plebanii w swojej parafii. Miał jedynie 31 lat. W tym roku, 11 czerwca minie 40 lat od jego święceń kapłańskich. W związku z tym, radni przyjęli stanowisko, w którym oddają mu hołd.

W wydanym stanowisku napisano: "W 40. rocznicę święceń kapłańskich księdza Stanisława Suchowolca, radni Rady Miasta Białegostoku oddają hołd temu wybitnemu białostoczaninowi, pragnąc jednocześnie uczcić jego pamięć jako niezłomnego patriocie, apostoła prawdy i godności człowieka". Radni podkreślili, że ks. Suchowolec był postacią niezwykle zasłużoną dla białostockich środowisk opozycji antykomunistycznej. Określili go również jako wielkiego patriotę, który zginął z powodu swojej działalności, padając ofiarą aparatów represji komunistycznych. Stanowisko zostało jednogłośnie poparte przez radnych.

40. rocznicę święceń upamiętni też nowy pomnik na grobie księdza przy kościele w białostockich Dojlidach, którego odsłonięcie zaplanowano na 18 czerwca.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
1364 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39