Radni sejmiku rozdali miliony. Będą m.in. dofinansowania do rowerów elektrycznych

2023.04.24 19:49
W poniedziałek (24.04) radni sejmiku województwa podlaskiego zdecydowali o przyznaniu m.in. 3 mln zł dotacji dla OSP, ponad 18 mln zł dla samorządów, a także o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na konkursy.
Radni sejmiku rozdali miliony. Będą m.in. dofinansowania do rowerów elektrycznych
Fot: Mateusz Duchnowski /UMWP

18 mln zł dla samorządów

W ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Sejmik Województwa Podlaskiego postanowił wesprzeć miasto Białystok, przyznając 750 tys. zł na realizację projektu "Ekorower - alternatywa dla samochodu". Dzięki temu 300 mieszkańców miasta otrzyma dotację na zakup rowerów elektrycznych. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ruchu samochodowego w stolicy województwa, co wpłynie na poprawę jakości powietrza.

"Białystok nie dostał pieniędzy na ulice na Bagnówce, tężnie na Wygodzie i park na Bacieczkach. Dostał tylko na dopłaty do rowerów elektrycznych, bo wsparcie od władz województwa otrzymał dziś nasz jeden wniosek. Nijak się to ma do liczby mieszkańców i potrzeb" - skomentował na Twitterze prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Największe dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł trafi do powiatu sejneńskiego, który wykorzysta środki na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Obiekt będzie wyposażony w boiska do różnych dyscyplin, siłownię, sale do rehabilitacji, a także salę baletową z oddzielnymi szatniami i natryskami.

Sejmik przekaże także 260 tys. złotych na budowę pomnika twórców Kanału Augustowskiego. Wsparcie finansowe trafi również do innych gmin i powiatów, które będą mogły zrealizować m.in. remonty budynków, instalacje OZE, czy modernizację sieci wodociągowych.

Wsparcie OSP

Na sesji podjęto także ważną uchwałę dotyczącą wsparcia podlaskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z decyzją radnych, na ten cel zostanie przeznaczone ponad 3,1 mln zł, co stanowi zwiększenie pierwotnej puli wsparcia o ponad 1 mln zł. Dzięki temu finansowemu wzmocnieniu pomoc dotrze do kilkuset jednostek OSP z 109 podlaskich gmin.

Przekazane środki finansowe będą mogły być wykorzystane na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania dla strażaków lub szkoleń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ważne jest, że dotacje muszą zostać wykorzystane do końca listopada, aby uniknąć ich marnowania lub nieefektywnego wykorzystania. Dzięki takim inwestycjom jednostki OSP będą w stanie skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Podlasia.

Program odnowy wsi

Radni podjęli decyzję o przyznaniu 1,6 mln zł z budżetu województwa na projekty inwestycyjne w 65 podlaskich gminach wiejskich. W ramach programu "Kreatywna wieś", dofinansowanie przewidziane jest na stworzenie nowych miejsc rekreacji, centrów aktywności lokalnej oraz klubów kultury. Program ten finansowany jest przez budżet województwa podlaskiego, a do udziału w nim zaproszone są gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie we współpracy z sołectwem. Poziom dofinansowania wynosi do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 30 tys. zł.

W tym roku konkurs na projekty przyciągnął 79 wniosków, na łączną kwotę niemal 2 mln zł. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację, a ostatecznie z budżetu na 2023 r. przeznaczono ponad 1,6 mln zł na dofinansowanie 65 projektów. Dzięki temu wsparciu podlaskie wioski będą mogły rozwijać się i inwestować w swoją przyszłość.

Pół miliona więcej na zdrowie

Sejmik zwiększył budżet na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na promocję zdrowia i edukację zdrowotną mieszkańców regionu. Pierwotnie zaplanowana kwota wynosiła 140 tys. zł, jednak po wprowadzeniu zmian będzie to 640 tys. zł, czyli o 500 tys. zł więcej. Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i edukację w zakresie zdrowia publicznego są kluczowe dla podnoszenia świadomości mieszkańców województwa w kwestii profilaktyki chorób, poprawy dostępności do aktualnych informacji oraz wzmocnienia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Poza tym, sejmik przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 500 tys. zł na doposażenie pracowni endoskopowej. Ta inwestycja ma na celu poprawę warunków diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów oraz zwiększenie efektywności wykonywanych zabiegów.

Na wycieczki i kulturę

Ponadto dzięki zwiększeniu dofinansowania o 360 tys. zł, projekt Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej będzie mógł wesprzeć dotacjami wycieczki dla wszystkich szkół, które o nie zawnioskowały. Oryginalny budżet programu "Poznajemy Podlaskie" wynosił 700 tys. zł i miał wesprzeć organizację wycieczek dla 109 szkół, ale dodatkowe środki umożliwią dofinansowanie 58 dodatkowych eskapad krajoznawczych po województwie podlaski,.

Podczas obrad, radni podjęli także uchwały dotyczące dotacji dla samorządowych instytucji kultury. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzyma 700 tys. zł, które przeznaczone zostaną na m.in. organizację wojewódzkich obchodów Święta Plonów, festiwalu Podlaskie Ziołami Pachnące i Festiwalu Kultury Tatarskiej. Z kolei Podlaski Instytut Kultury zostanie dofinansowany kwotą 450 tys. zł, które będą przeznaczone m.in. na Podlaską Oktawę Kultur oraz Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
787 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39