Radni Wasilkowa nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Uchwałę unieważniło RIO

2022.08.03 11:52
Po raz kolejny radni miejscy przegrali "bitwę" z burmistrzem Wasilkowa. Zdaniem Adriana Łuckiewicza, brak współpracy z Radą Miejską od lat stanowi "największą barierą rozwojową Wasilkowa".
Radni Wasilkowa nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Uchwałę unieważniło RIO
Fot: UM Wasilków

RIO uznało uchwałę na nieważną

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uchwałą z dnia 19 lipca 2022 r. stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie podjętej 30 czerwca 2022 r. w przedmiocie nieudzielenia mi - burmistrzowi - absolutorium za rok 2021. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazało, iż owa uchwała została przez radę podjęta z istotnym naruszeniem prawa i z tego powodu powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego - rozpoczął burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

"Najpoważniejszy zarzut Kolegium Izby wobec nadzorowanej uchwały polega na niewykazaniu przez Radę Miejską w Wasilkowie, w jakim stopniu winę za brak realizacji dochodów i wydatków majątkowych w 2021 r. można przypisać burmistrzowi. W szczególności odnosi się to do braku realizacji inwestycji, które miały być finansowane z RFIL oraz inwestycji, dla których nie została ukończona dokumentacja techniczna" - napisało w uzasadnieniu kolegium izby.

- Pragnę podkreślić, że uczestniczyłem w tym posiedzeniu kolegium RIO wspólnie z panią skarbnik, był na tym posiedzeniu przewodniczący rady miejskiej Jarosław Zalejski, który reprezentował większość rady skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości. Negatywnie oceniam treść wypowiedzi pana przewodniczącego, ponieważ nie odnosił się do kwestii merytorycznych. Tak naprawdę z większością rady skupili się na kwestii niepozyskania przez gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co do których brakowało tutaj jasnych kryteriów - mówił burmistrz Wasilkowa. - Bardzo się cieszę, że wnikliwa ocena kolegium przyczyniła się do stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej, którą kolejny raz podjęła niezgodnie z prawem - dodał.

Warto podkreślić, że rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest jeszcze prawomocne.

- Rada Miejska ma czas na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, właściwie skargi i teoretycznie może z takiego uprawnienia skorzystać. Natomiast uzasadnienie RIO, jeśli chodzi o tę uchwałę jest tak obszerne i nie budzące naszych wątpliwości, że postanowiliśmy poinformować wszystkich o jej treści - powiedziała Dominika Jocz-Lenkiewicz, zastępczyni burmistrza Wasilkowa.

To nie pierwsza batalia z radnymi

Podczas kadencji Adriana Łuckiewicza radni po raz kolejny nie udzieli mu absolutorium. Przypominamy, w 2020 r. RIO zadecydowało w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego o uznanie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie za nieważną.

Jednak burmistrz stoczył z radnymi jeszcze jedną bitwę - pod koniec 2020 r. burmistrz skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na uchwałę Rady Miejskiej Wasilkowa w sprawie nieudzielenia wotum zaufania. Skargę za bezzasadną uznała komisja ds. skarg i wniosków. Ostatecznie sąd unieważnił uchwałę.

W 2021 r. rada miasta przyznała burmistrzowi absolutorium, ale ponownie nie dała wotum zaufania.

- Bez względu na to co robię, jakie mamy wyniki jako gmina, większość rady nie udzieli mi wotum zaufania, bo nie jestem członkiem PiS. Poza tym większość rady żywi do mnie jakieś swoje osobiste urazy - tłumaczył wówczas Adrian Łuckiewicz.

Dwukrotny brak wotum zaufania sprawia, że rada miejska może podjąć uchwałę o referendum w sprawie odwołania burmistrza.

- Takie momenty podkreślają, jak ważne w polskim systemie prawnym są organy nadzoru i kontroli oraz sądy, bo tylko dzięki nim możliwe jest przywrócenie stanu zgodności z prawem - podkreślił burmistrz.

"Gmina nie jest areną do uprawiana polityki"

Burmistrz choć nie ukrywa radości, że ponownie wygrał z radą miejską, to jednak uważa, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić.

- W samorządzie powinna panować jedność i zgoda oraz współpraca dla dobra całej gminy i jej mieszkańców. Szkoda jest czasu straconego na pisanie pism procesowych, czy kolejny raz bronienie swoich racji na rozprawach i posiedzeniach. Ten czas moglibyśmy poświęcić na inne – ważne i pożyteczne działania na rzecz gminy. Dlaczego radni opozycyjni tego nie chcą? Uważam, że nie działają w myśl idei dobra wspólnego. Niestety, opozycja w Wasilkowie kolejny raz dowiodła, że nie tylko nie jest wierna prawu, ale i nie działa dla dobra gminy i jej mieszkańców, a jedynie dla swoich małych politycznych celów. Gmina nie jest areną do uprawiana polityki! Społeczność gminy powinna otrzymywać kolejne impulsy do rozwoju, a nie kolejną dawkę sprzecznych z prawem uchwał - skonkludował burmistrz.

Zdaniem Adriana Łuckiewicza, brak współpracy z radą miejską od lat stanowi "największą barierą rozwojową Wasilkowa".

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1779 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39