Radni zadecydują czy spółka poprowadzi budowę stadionu

2012.03.15 00:00
Dziś (15.03), na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej zapadnie decyzja, czy zostanie powołana spółka prawa handlowego, która wyemituje obligacje na pokrycie kosztów budowy stadionu w Białymstoku.
Radni zadecydują czy spółka poprowadzi budowę stadionu
Fot: ESD

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Tadeusz Truskolaski zaproponował, by różnica (ponad 132 mln zł) pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie budowy stadionu, a kwotą z przetargu zostały pokryte środkami z emisji obligacji, które na rynek wypuściłaby specjalnie w tym celu powołana spółka prawa handlowego.

Miasto i spółka ustalą, że razem będą realizować przebudowę stadionu i określą koszty jakie każda ze stron poniesie na inwestycję z zastrzeżeniem, że spółka pokryje koszty finansowania z emisji obligacji. Środki na ich wykup pochodzić będą z podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez miasto lub z wypłaty rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych.

Na posiedzeniu rady miejskiej zapadnie decyzja czy taka spółka powstanie. Na razie byłaby to uchwała intencyjna. Faktyczne jej powołanie nastąpiłoby po rozstrzygnięciu przetargu.

Jeśli radni wstępnie poprą prezydencki pomysł powołania spółki, będą musieli zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2012 - 2037. Głosowanie w tej sprawie również zaplanowano na dziś.

Początek sesji rady miejskiej o godz. 14 w urzędzie miejskim przy ul. Słonimskiej.

E.S.

1091 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39